Integration

Integration

Aurea BPM system has API to many other systems and platforms including ERP, CRM, HRM, P-K and others:

 • TETA Constellation
 • IFS
 • Dedicated systems using ORACLE database API
 • MQSeries
 • Payroll and HR systems
 • Simulation platform NESE
 • Nofilis Crosstalk
 • Canon COSMOS
 • Qlik Sense / Qlik View
 • SMART11 System
 • Sage Symphony
 • Polish Post E-sender
 • Sapphire KIR
 • ePuap
 • ….and many others using the database interfaces  and Webservices

 

 

Integracja z systemem Poczyt Polskiej e-nadawca

System Aurea BPM posiada możliwość integracji z systemem Poczty Polskiej e-Nadawca w wybranym zakresie funkcjonalności. Integracja z tym systemem umożliwia kompleksową i częściowo zautomatyzowaną obsługę procesów biznesowych m.in. obsługę kancelarii, wniosków o delegację oraz obsługę dokumentów kosztowych.

System Aurea BPM oferuje integrację z systemem Poczta Polska e-Nadawca w ramach obsługi zadań procesu, wpisów rejestrów oraz w ramach zaplanowanych automatycznych zadań. Usługi sieciowe systemu Aurea BPM do poprawnego działania wymagają jedynie danych aktywnego konta w systemie Poczty Polskiej e-Nadawca.

 

 

Integracja z oprogramowaniem Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej

W systemie Aurea BPM istnieje zintegrowany moduł podpisu elektronicznego oparty o komponenty oprogramowania Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej. Podpis elektroniczny jest deklaracją tożsamości autora składaną w postaci cyfrowej na dokumencie. Istnieją dwa rodzaje podpisów elektronicznych kwalifikowany i niekwalifikowany. Podpis kwalifikowany jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. Natomiast podpis niekwalifikowany nie ma wiążących konsekwencji prawnych.

System Aurea BPM oferuje funkcje podpisu elektronicznego dla zadań procesu zawierających pola typu załącznik z włączoną opcją podpisywania i weryfikacji dokumentów do nich załączonych. Włączenie opcji elektronicznego podpisu dla dokumentów w danym polu załącznik odbywa się na etapie projektowania procesu w modelerze Aurea MDL.

Wykorzystanie modułu podpisu elektronicznego możliwe jest pod kontrolą każdego systemu operacyjnego na którym zainstalowane jest środowisko Java w wersji 1.5 lub wyższej, oraz przeglądarka internetowa obsługująca aplety Java lub posiadająca zainstalowaną wtyczkę KIR Szafir.

 

 

Integracja z systememi Symfonia firmy Sage

System Aurea BPM posiada możliwość integracji z systemami Symfonia firmy Sage. Jednym z takich systemów jest Symfonia Kadry i Płace wspomagający zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników. Kolejnym systemem jest Symfonia Księgowość i Finanse wspierający prowadzenie pełnej księgowości. Ostatnim systemem jest Symfonia eDokumenty wspierający zarządzanie i archiwizację dokumentów. Integracja z tymi systemami umożliwia kompleksową i częściowo zautomatyzowaną obsługę procesów biznesowych m.in. wniosków urlopowych, wniosków o delegacją oraz obsługę dokumentów kosztowych.