Poziom Intermediate

Poziom Intermediate określa kompetencje zdefiniowane dla poziomu podstawowego wraz z rozszerzonym zakresem funkcji narzędzi i technologii zastosowanych w systemie. Uzytkownik jest w stanie samodzielnie wprowadzać zmiany w definicjach modeli, rejestrów, dokumentów.


Zakres szkolenia

 • Rozszerzenie zakresu wiedzy z notacji BPMN
 • Wykorzystanie zaawansowanych możliwości narzędzia Modeler do projektowania i modelowania procesów biznesowych
 • Szablony dokumentów i e-maili. Podłączenie szablonów do modelu procesu (e-mail oraz DOCX)
 • RACI
 • Udostępnianie modeli procesów
 • Udostępnianie rejestrów danych
 • Zarządzanie modułem zastępstw
 • Tworzenie słowników systemowych na podstawie rejestrów i raportów
 • Zarządzanie uprawnieniami (użytkownicy, profile, role, grupy)
 • Instalowanie i administracja procesami (procesy aktywne, uruchomione, zakończone itp.)
 • Monitoring działań w systemie
 • Wiedza o możliwości integracji platformy Aurea BPM i technologiach stosowanych przy integracji

Wymagania

 • Wymagany jest zakres wiedzy z poziomu Beginner.

Czas trwania

 • 2 dni