Oracle Warehouse Builder

Omawiane zagadnienia
Na kursie omawiane są podstawowe zagadnienia związane z hurtowniami danych, systemami OLAP, wielowymiarowymi bazami danych oraz technikami eksploracji danych. Kursanci zapoznają się z architekturą rozwiązania Oracle Warehouse Builder 10g a także poznają narzędzia wchodzące w skład tego rozwiązania. Zajęcia praktyczne na kursie pozwalają zapoznać się ze sposobem instalacji i konfiguracji Oracle Warehouse Builder 10g oraz tworzeniem repozytorium metadanych.

Szczegółową uwagę poświęca się zagadnieniom modelowania hurtowni danych w architekturach ROLAP i MOLAP. Uczestnicy kursu samodzielnie projektują hurtownię danych i przygotowują mechanizmy służące do ekstrakcji, transformacji i ładowania danych.

Odbiorcy

  • Analitycy biznesowi
  • Projektanci baz danych
  • Projektanci hurtowni danych

Cele szkolenia

  • Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu hurtowni danych
  • Zapoznanie z narzędziami i rozwiązaniami firmy Oracle w zakresie hurtowni danych
  • Przybliżenie zagadnień projektowania hurtowni danych
  • Pozyskanie praktycznych umiejętności modelowania wielowymiarowych struktur hurtowni danych
  • Pozyskanie praktycznych umiejętności tworzenia procedur ekstrakcji, transformacji i ładowania danych

Wymagania

  • Podstawowa znajomość zagadnień hurtowni danych, projektowania baz danych i narzędzi Oracle.

Czas trwania

  • 3 dni