HP ALM

HP Software dostarcza rozwiązania technologiczne klientom indywidualnym, przedsiębiorstwom i instytucjom na całym świecie.
Utrzymanie kontroli nad zmianami oprogramowania stanowi jedno z największych wyzwań, jakim muszą sprostać zarządzający, twórcy i użytkownicy oprogramowania. Ogół zagadnień związanych z procesami zarządzania cyklem życia oprogramowania jest określany jako Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem Życia aplikacji) i obejmuje proces zarządzania zmianą od powstania potrzeby biznesowej do uruchomienia aplikacji, spełniającej tę potrzebę.

Usługi wdrożeniowe Tecna sp. z o.o. w połączeniu z rozwiązaniami technologicznymi HP, mogą przyczynić się do redukcji wysokich kosztów i eliminacji wielu czynników ryzyka wynikających z niskiej efektywności tworzenia oprogramowania. Usługi Tecna sp. z o.o. obejmują cały proces od instalacji oprogramowania, do jego wdrożenia - konfiguracji oraz implementacji procesów odpowiadającym poszczególnym modułom dla wybranych przez klienta obszarów działalności.

Korzyści:
•    Zwiększenie jakości oprogramowania
•    Zmniejszenie kosztów wdrożenia
•    Skrócenie czasu wdrożenia
•    Lepszy przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi zespołami biorącymi udział w procesach