HP UFT

HP Unified Functional Testing jest to zaawansowane oprogramowanie do tworzenia, zarządzania oraz automatyzacji testów funkcjonalnych i mobilnych nowej generacji, które ułatwi firmom szybkie reagowanie na zmiany wymagań rynku.
Pakiet oprogramowania HP Functional Testing umożliwia firmom i działom informatycznym usprawnienie procesów tworzenia i testowania aplikacji, w tym mobilnych i działających w chmurze, w sposób zapewniający najwyższą jakość. Oprogramowanie to przyspiesza automatyzację testów i pozwala na ich ciągłą integrację. 

Ułatwia też współpracę między najważniejszymi podmiotami uczestniczącymi w cyklu życia aplikacji. W rezultacie klienci mogą szybciej wdrażać nowe i rozszerzone aplikacje, nie rezygnując z ich wysokiej jakości. Usługi Tecna sp. z o.o. obejmują cały proces od instalacji oprogramowania, do jego wdrożenia - konfiguracji oraz automatyzacji testów wybranych aplikacji.

Korzyści:

•    Automatyzuje testy funkcjonalne oraz interfejsów użytkownika, automatyzuje wielokrotne wprowadzanie zestawów danych testów
•    Upraszcza procesy testowania i obniża koszty pracy dzięki automatycznej integracji testów (dotyczy to również narzędzia do ręcznego tworzenia testów HP Sprinter). Umożliwia przekształcanie skryptów ręcznych w automatyczne
•    Zmniejsza koszty procesów testowania oraz zwiększa jakość testów oprogramowania