Designing Business Processes in BPMN

Omawiane zagadnienia
Na kursie omawiane są podstawowe zagadnienia związane z modelowaniem procesów biznesowych i notacją BPMN. Kursanci zapoznają się z elementami diagramów procesów a także poznają narzędzia pozwalające modelować, wdrażać i realizować procesy biznesowe. Zajęcia praktyczne na kursie pozwalają zapoznać się ze sposobem tworzenia modeli procesów biznesowych i ich dokumentowania z wykorzystaniem specjalizowanych narzędzi. Szczególną uwagę poświęca się zagadnieniom związanym z prawidłowym modelowaniem procesów, wykrywaniem wąskich gardeł, optymalizowaniem pod kątem produktywności. Uzupełnieniem szkolenia są warsztaty, w czasie których uczestnicy mają możliwość przećwiczenia omawianych zagadnień w formie projektu.

Odbiorcy

  • Menadżerowie średniego i wysokiego szczebla odpowiedzialni za wdrażanie nowych rozwiązań biznesowych
  • Analitycy biznesowi
  • Specjaliści dziedzinowi
  • Kierownicy projektów
  • Członkowie zespołów projektowych

Cele szkolenia

  • Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania procesami biznesowymi
  • Zapoznanie z narzędziami i rozwiązaniami do modelowania procesów biznesowych
  • Pozyskanie praktycznych umiejętności modelowania procesów biznesowych

Wymagania

  • Podstawowa znajomość komputera i narzędzi biurowych.

Czas trwania

  • 2 dni