Ćwiczenia symulacyjne dla inspektorów Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej

W maju i czerwcu 2014 roku w siedzibie Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie przeprowadzono dwie tury ćwiczeń symulacyjnych dla inspektorów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Konsorcjum w składzie Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Warszawska, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii 
oraz Tecna Sp. z o. o. opracowało system informatyczny wspomagania ćwiczeń symulacyjnych oraz doskonalenia procedur w działaniach organów nadzoru sanitarnego w przypadkach zatruć i chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową.

Podczas warsztatów uruchomiono i przetestowano środowisko programowe odnoszące się do modelu rozwoju epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową oraz prac inspektorów sanitarnych podejmowanych w trakcie rozwoju i trwania epidemii. 
Ćwiczenia symulacyjne służb sanitarnych przebiegały według przygotowanych wcześniej scenariuszy, jednakowych dla wszystkich ćwiczących. Każdy uczestnik realizował własne ćwiczenie symulacyjne, a symulatory generowały dla niego odrębną epidemię.
Pracownicy inspekcji sanitarnej przeprowadzali dochodzenie epidemiologiczne, podejmując decyzje o działaniach realizowanych przez podległych im pracowników, analizowali wyniki pracy inspektorów w terenie w celu podjęcia dalszych decyzji i wprowadzali podjęte decyzje do systemu. 
Kierownictwo ćwiczeń miało na bieżąco podgląd sytuacji epidemiologicznej oraz pulpitów użytkowników. Dzięki temu znany był stan zaawansowania epidemii oraz wszystkie działania podjęte przez ćwiczących.

W roli kierownictwa ćwiczeń wystąpili przedstawiciele konsorcjum realizującego projekt, tj. WAT, PW, WIHiE i Tecna, a także zaproszeni eksperci z dziedziny higieny i epidemiologii.

TOP