GigaCon EOIF

24.07.2013

Po udanej majowej inauguracji naszego uczestnictwa w cyklu konferencji EOIF GigaCon, nasza firma była partnerem podstawowej warszawskiej edycji cyklu, który odbywał się w dniach 24 i 25 lipca w hotelu Novotel Warszawa Airport.

Podczas wykładu w sesji plenarnej przedstawiliśmy korzyści dla lepszej wymiany informacji w firmie, które wynikają z wykorzystania platformy Aurea BPM. Praktyczna realizacja podejścia procesowego wypełnia luki zarówno w komunikacji pomiędzy pracownikami firmy jak również zapewnia oczekiwany poziom wymiany informacji pomiędzy różnymi systemami informatycznymi, które są już w organizacji wykorzystywane. Lepsze i efektywniejsze procesy biznesowe w firmie przekładają się bezpośrednio na jej wynik finansowy, który dodatkowo osiągany jest w stosunkowo prosty sposób. Aurea BPM ma przemyślaną architekturę, w której wyraźnie oddzielono modelowanie i uruchamianie procesów na poziomie biznesowym od dodatkowych usług informatycznych, które być może należy wykonać na poziomie integracyjnym. Dodatkową wartością jest także sekwencyjne podejście do uruchamiania w systemie kolejnych procesów co wiąże się z korzyściami objęcia wdrożeniem kolejnych obszarów w przyszłości. W miejsce wdrażania kolejnych systemów dla kolejnych obszarów warto rozważyć zastosowanie uniwersalnej i wyjątkowo sprawnej platformy, która w odpowiedni sposób scali juz wykorzystywane systemy oraz zapewni realizację wielu przyszłych potrzeb.

W drugim dniu Konferencji, już w sesji dzielonej, zaprezentowaliśmy unikalne cechy związane z wykorzystaniem platformy Aurea BPM do obszaru zarządzania ryzykiem. Uzupełniając naszą platformę o predefiniowane biblioteki ryzyk, zagrożeń, mechanizmów kontrolnych i  innych dedykowanych kompetencji naszego partnera, zaprezentowaliśmy korzyści wynikające ze zintegrowanego podejścia do zarządzania ryzykiem. Zaprezentowany obszar biznesowy jest przykładem zastosowania Aurea BPM w kolejnym zakresie, który może być sekwencyjnie rozszerzany.
 

TOP