„Informacja w społeczeństwie XXI wieku”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

15.09.2014

W dniu 15 września 2014 firma Tecna sp. z o.o. uczestniczyła w VIII edycji konferencji z cyklu „Informacja w społeczeństwie XXI wieku”, organizowanej przez Katedrę Metod Ilościowych UWM w Olsztynie oraz Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH w Warszawie.

Problematyka konferencji obejmowała głównie: tworzenie podstaw gospodarki opartej na wiedzy w różnych sektorach gospodarczych, metody, techniki i technologie informatyczne w administracji rządowej i samorządowej, metody i technologie przetwarzania informacji a także wiele innych. 

Wyeliminowanie nieefektywnych działań poprzez pełną automatyzację ręcznych procesów, ograniczenie ryzyka i utrzymanie przejrzystych reguł postępowania oraz integracja danych miedzy różnymi systemami komputerowym to podstawowe funkcje naszej platformy. Dzięki tym oraz wielu innym możliwościom, Aurea BPM wspiera sektory administracji publicznej w kontekście automatyzacji przetwarzania informacji.

TOP