Konferencja Naukowa w Zakopanem

13.01.2017

W dniach 11-13 stycznia 2017 r., w Kościelisku-Zakopanem odbyła się Druga Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa”. Na konferencji zostały poruszone tematy związane z prawem, bezpieczeństwem i polityką, m. in:

  • skuteczność funkcjonowania służb zajmujących się przeciwdziałaniem wszelkim zagrożeniom państwa, a zwłaszcza politycznym, gospodarczym, społecznym, militarnym, psychologicznym, zdrowotnym, ekologicznym - w kontekście przyznanych im przez normodawcę uprawnień i obowiązków, jak również struktur organizacyjnych, w ramach których funkcjonują,
  • prawo, a bezpieczeństwo,
  • podstawy prawne i organizacyjne zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego,
  • zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego,
  • zasady i procedury polityczno-strategicznego kierowania bezpieczeństwem narodowym, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zagrożeń,
  • przeciwdziałanie i zwalczanie cyberprzestępczości.

Podczas konferencji nasza firma zaprezentowała temat: „OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WSPARCIA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO”. Podczas trwania wystąpienia przedstawiono prezentację i film prezentujący system informatyczny, który wspiera zarządzanie i podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych. System informatyczny został opracowany w ramach projektu badawczo-rozwojowego i jest przeznaczony dla wspomagania realizacji bieżących zadań państwowej inspekcji sanitarnej, a także doskonalenia procedur oraz organizacji ćwiczeń symulacyjnych w działaniach związanych z zatruciami i chorobami zakaźnymi przenoszonymi drogą pokarmową.

Podczas konferencji zaobserwowano, że istnieje potrzeba tworzenia portali i platform bezpiecznej i szybkiej wymiany i analizy informacji, w celu podniesienia odporności na zagrożenia oraz szybszej reakcji na zaistniałe incydenty. Istnieje też coraz większa potrzeba ćwiczeń i szkoleń prowadzonych za pomocą nowoczesnych technologii zwiększając tym samym wiedzę i świadomość ludzi z nich korzystających, w związku z powyższym tematyka poruszona podczas wystąpienia jest adekwatna do obecnej sytuacji międzynarodowej.

TOP