MSPO - XXIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

04.09.2015

Prawie 550 wystawców z 29 państw uczestniczyło w tegorocznym, rekordowym pod każdym względem salonie przemysłu obronnego w Kielcach. Dzięki wysokim, a niektórzy twierdzą, że jednym z najwyższych w NATO wydatkom na modernizację Polskich Sił Zbrojnych, wszyscy przodujący na świecie producenci i dostawcy sprzętu oraz uzbrojenia wojskowego zameldowali się na kieleckim salonie.

Na tej najważniejszej w Polsce i Europie Środkowej wojskowej imprezie wystawienniczej targowe stoisko miała także nasza firma, która wraz z firmą partnerską SafeHouse zaprezentowała kancelarię tajną odpowiedzialna za rejestrowanie, przechowywanie, obieg i udostępnianie materiałów wyłącznie uprawnionym osobom. Kancelaria tajna wykorzystuje najnowsze technologie w zakresie przetwarzania i ochrony danych. Na stoisku można było zobaczyć kompletny, modularny system, w skład którego wchodziły urządzenia wykorzystujące najnowsze osiągnięcia w technologii RFID: skaner osób, tunel odczytowy, szafa, czytnik tackowy oraz kopiarka.

 

Nasza firma miała również możliwość zaprezentowania systemu Archer DMS, który pozwala na profesjonalne usługi w zakresie archiwizowania i zarządzania dokumentami przedsiębiorstwa. Dzięki systemowi możliwe jest przejmowanie akt, udostępnianie w trybie on-line przechowywanych dokumentów, archiwizowanie dokumentów kadrowo-płacowych, porządkowanie całości zbiorów, prowadzenie bieżącej obsługi zbiorów oraz przekazanie i brakowanie dokumentów.

 

Polski Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego odbywający się co roku ma już swoją renomę wśród wszystkich znaczących krajowych producentów uzbrojenia oraz światowych potentatów. m.in.: z USA, Włoch, W. Brytanii, Francji, Hiszpanii, Kanady, Turcji, Szwecji, Belgii, Niemiec, Szwajcarii, Czech, Brazylii, Izraela, Słowacji czy Rosji. MSPO towarzyszą od lat wystawy narodowe przemysłu obronnego poszczególnych krajów. Dotychczas takie wystawy miały: Francja, Włochy, Turcja, Niemcy, Izrael, USA, Szwecja, Państwa Grupy V4, oraz Wielka Brytania. Tegorocznemu MSPO towarzyszy Wystawa Narodowa przemysłu obronnego Norwegii.

TOP