Śniadanie z Aurea BPM

08.03.2016

Śniadanie z Aurea BPM w Tychach to pierwsze z cyklu spotkań z potencjalnymi klientami zainteresowanymi wdrożeniem systemu klasy EOD, Workflow lub BPMS w swojej organizacji. Pomysłodawcą i organizatorem tych spotkań jest nasz Partner firma Omnis. Tecna, jako właściciel prezentowanego rozwiązania zapewniła wsparcie merytoryczne spotkania.

Zaproszeni goście w miłej atmosferze hotelu Arena, przy smacznym śniadaniu i kawie mieli okazję zapoznać się z funkcjonalnością systemu Aurea BPM oraz możliwościami adaptacyjnymi platformy do potrzeb klienta.

Szeroko omówiono propozycje konkretnych rozwiązań z wykorzystaniem Aurea BPM w kontekście przedstawionych problemów i trudności z jakimi borykają się klienci.

TOP