SUMMIT EOIF GigaCon – Elektroniczny Obieg informacji w Firmie

29.07.2015

W dniach 29-30.07.2015 r. w Warszawie na Stadionie Narodowym odbyła się konferencja poświęcona elektronicznemu obiegowi informacji w firmie. Elektroniczny obieg informacji powinien stać się codziennością każdego przedsiębiorstwa. Podczas naszej prezentacji „Jak szybko i skutecznie samemu wdrożyć zarządzanie procesami i obiegiem informacji – metody i dobre praktyki – platforma BPM Aurea” oraz „Problemy przy wdrożeniach systemów klasy EOD i BPMS oraz sposób ich unikania na podstawie doświadczeń z wdrożeń platformy Aurea BPM” przedstawiliśmy system BPM Aurea , jako rozwiązanie, które umożliwia sprawne zamodelowanie, realizację a następnie monitorowanie i optymalizację procesów biznesowych w organizacji oraz pozwala na elektroniczny obieg informacji bez ograniczeń w każdym przedsiębiorstwie.

Podczas konferencji poruszono tematy związane z dokumentami w chmurze, rozwiązaniami mobilnymi, workflow – zarządzanie procesami biznesowymi, bezpiecznym drukiem i nowoczesną archiwizacją dokumentów, masowymi wydrukami, automatyzacją obsługi faktur, portalami korporacyjnymi inter/intra/extranet, systemami OCR/OMR, PKI– dokument elektroniczny, odręcznym podpisem elektronicznym, backupem i archiwizacją.

Na konferencji pojawił się szeroki krąg odbiorców wykorzystujących omawiane rozwiązania. Nie brakowało również osób z branż: informatycznej, bankowej, finansowej, ubezpieczeń, administracji oraz telekomunikacji i przemysłu.

TOP