Szkolenie Aurea BPM

17.06.2015

W dniu 15, 16.06.2015 r. w Warszawie w Centrum Szkoleniowym ADGAR OCHOTA odbyło się szkolenie Aurea BPM dla osób zainteresowanych funkcjonalnością i wdrożeniem systemu. Uczestnicy szkolenia wykazali duże zainteresowanie prezentowanym narzędziem i aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach.

Podczas szkolenia zostały omówione zastosowania i możliwości systemu Aurea BPM. Na początku użytkownicy zostali zapoznani z notacją BPMN. Następnie zaprezentowano funkcjonalność i architekturę platformy Aurea BPM.

Każdy z uczestników miał możliwość zamodelowania procesu w Aurea Modeler, przypisaniu dla niego ról i dodania formularza. Po zakończeniu pracy w Aurea Modeler zdeployowano, skonfigurowano i uruchomiono utworzone procesy.

Następnym ćwiczeniem była obsługa zadań, dodanie szablonu do modelu, stworzenie własnego rejestru danych i słownika.

Na zakończenie przedstawiono użytkownikom, w jaki sposób administruje się systemem i omówiono z nimi możliwe rozwiązania na bazie platformy Aurea BPM dla potrzeb i problemów przedstawionych przez Klientów.

TOP