Szkolenie Aurea BPM

06.10.2015

W dniach 05 – 06.10.2015 w Warszawie w Centrum Szkoleniowym ADGAR OCHOTA odbyło się szkolenie Aurea BPM dla osób zainteresowanych funkcjonalnością i wdrożeniem systemu. Wśród uczestników znaleźli się również przedstawiciele Politechniki Warszawskiej oraz Akademii Obrony Narodowej, którzy zainteresowani są wprowadzeniem systemu Aurea BPM na uczelni. Uczestnicy szkolenia wykazali duże zainteresowanie prezentowanym narzędziem i aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach.

Podczas szkolenia zostały omówione zastosowania i możliwości systemu Aurea BPM. Na początku użytkownicy zostali zapoznani z notacją BPMN. Następnie zaprezentowano funkcjonalność i architekturę platformy Aurea BPM.

Każdy z uczestników miał możliwość zamodelowania procesu w Aurea Modeler, przypisaniu dla niego ról i dodania formularza. Po zakończeniu pracy w Aurea Modeler zdeployowano, skonfigurowano i uruchomiono utworzone procesy. Następnym ćwiczeniem była obsługa zadań, dodanie szablonu do modelu, stworzenie własnego rejestru danych i słownika.

Na zakończenie zaprezentowano uczestnikom, w jaki sposób administruje się systemem, jak dodaje się nowych użytkowników i przypisuje ich do danych grup. Zaprezentowano, jak korzystać z wyszukiwania zaawansowanego oraz dodawać filtry. Największym atutem spotkania było to, że uczestnicy mogli zasięgnąć porady eksperta w celu omówienia możliwych rozwiązań na bazie platformy Aurea BPM dla potrzeb i problemów przez nich przedstawionych. Na koniec uczestnicy szkolenia zaprezentowali i omówili najbardziej wyróżniające się modele wraz z formularzami.

TOP