Tecna partnerem konferencji GigaCon EOIF

20.04.2016

W dniu 20.04.2016 r. w Krakowie odbyła się konferencja GigaCon poświęcona elektronicznemu obiegowi informacji w firmie. Podczas wydarzenia przedstawiciele wiodących firm zaprezentowali swoje rozwiązania oraz przedstawili narzędzia do usprawnienia i zautomatyzowania działań związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Wydarzenie łączyło potrzeby dostawców i odbiorców proponowanych rozwiązań.

Konferencja skierowana była do:

 • szerokiego kręgu odbiorców wykorzystujących omawiane technologie: obiegu dokumentów, przetwarzania i składowania informacji,
 • do osób z branż: informatycznej, bankowej, finansowej, ubezpieczeń, administracji oraz telekomunikacji i przemysłu.

Tematyka konferencji:

 • Dokumenty w chmurze
 • Rozwiązania mobilne
 • Workflow – zarządzanie procesami biznesowymi
 • Bezpieczny druk i nowoczesna archiwizacja dokumentów
 • Masowe wydruki
 • Automatyzacja obsługi faktur
 • Portale korporacyjne inter/intra/extranet
 • Systemy OCR/OMR
 • PKI – dokument elektroniczny
 • Narzędzia back-office
 • Praca grupowa

Osoby odwiedzające Nasze stoisko najczęściej poruszały tematykę związaną z Business to Business (B2B) odnoszącego się do relacji zachodzących pomiędzy firmami. W zakresie B2B znajduje się przygotowanie ofert i zamówień, potwierdzenia odbioru zamówionych towarów bądź usług, płatności, dokonywanie transakcji, wyszukiwanie ofert, preparowanie dokumentacji transakcyjnej oraz marketing. B2B to sieć relacji łączących przedsiębiorstwo, jej partnerów, pośredników, dostawców, dystrybutorów, a także punktów sprzedaży i świadczenia usług. Poszczególni pośrednicy handlowi, jak producenci, hurtownicy i dostawcy tworzą ogniwa łańcucha dostaw, które można rozbudowywać bez ograniczeń. Do łańcucha można dodawać wiele innych elementów: planowanie, przewidywanie, magazynowanie, wytwarzanie, serwis.

Zadaniem B2B jest usprawnienie i ograniczenie kosztów tych wszystkich etapów zawierania transakcji, jakie zachodzą w przypadku tradycyjnego modelu działalności gospodarczej. Elektroniczne transakcje eliminują bariery geograficzne, poszerzając rynek o klientów zagranicznych. Wejście do sieciowej platformy B2B ogranicza koszty nawiązywania kontaktów i poprawia organizację wymiany handlowej. Systemy B2B potrafią zastąpić tradycyjne formy kontaktu pomiędzy partnerami handlowymi, takie jak ogłoszenia prasowe, rozmowy telefoniczne czy bezpośrednie spotkania. Platformy B2B korzystają m.in. ze standardu elektronicznej wymiany danych EDI (ang. Electronic Data Interchange). Dane będące przedmiotem elektronicznej wymiany są odpowiednikami tradycyjnych dokumentów handlowych takich jak: faktura, zamówienie, awizo, dostawy, harmonogram produkcji itp. Kluczowym aspektem EDI jest standaryzacja przesyłanych informacji oraz bezpieczeństwo komunikacji.

 

TOP