XXII Forum Teleinformatyki

29.09.2016

W dniach 29-30.09.2016 w Miedzeszynie odbyło się XXII Forum Teleinformatyki „Państwo w cyberprzestrzeni – od izolacji do współdziałania”. 

Podczas Forum  skupiono się na rozważaniach dotyczących tworzenia nowoczesnej infrastruktury informacyjnej państwa dzięki wykorzystaniu projektów informatycznych, które wspierają krytyczne dla funkcjonowania państwa procesy informacyjne. Skuteczna i skoordynowana realizacja projektów informatycznych, wykraczając coraz częściej poza podmioty administracji publicznej, przesądzi o faktycznym udziale Polski w cyfrowym świecie. Nowoczesne państwo, aby trafnie planować procesy modernizacyjne, musi sięgać do nowych, wytworzonych poza administracją publiczną metod i usług. Tym samym reguła niemal galwanicznego oddzielenia systemów informatycznych administracji publicznej od jej otoczenia sieciowego musi ulegać radykalnym zmianom.

Na Forum miała również przyjemność wystąpić nasza koleżanka Małgorzata Oleś, która podczas sesji „Młodych Mistrzów” zaprezentowała system Aurea BPM przedstawiając temat: „Implementacja narzędzia do modelowania i symulacji procesów biznesowych wsparciem do utworzenia w instytucji rządowej zintegrowanego systemu przetwarzania informacji”.

TOP