Zarządzanie procesami biznesowymi w instytucjach finansowych

03.03.2015

Tecna Sp z o.o. partnerem konferencji "BPM w instytucjach finansowych", która miała miejsce w Centrum Biznesowym Ogrodowa w Warszawie.

To kolejna edycja konferencji, poświęcona tematyce zarządzania procesami biznesowymi, dedykowana branży finansowej.  Spotkanie pozwoliło zidentyfikować potrzeby i problemy w zakresie procesów z jakimi borykają się pracownicy instytucji finansowych.

Mając na uwadze wcześniejsze doświadczenia we współpracy z sektorem finansowym, podczas prezentacji przedstawiliśmy platformę BPM Aurea jako narzędzie do realizacji  zarówno zadań prostego systemu klasy EOD, Workflow, poprzez rozwiązania B2B, B2G związane z integracją w procesie wielu heterogenicznych środowisk, po skomplikowane procesy automatyzujące przetwarzanie dużych wolumenów danych.

TOP