Zjazd menedżerów ds. bezpieczeństwa – ZAMEK

19.05.2016

W dniach 19-20.05.2016 r. w Krakowie odbył się zjazd menedżerów ds. bezpieczeństwa. Konferencja zorganizowana była w czterech sesjach panelowych, z których każda została poprzedzona wykładem tematycznym, który stał się inspiracją do dyskusji. Wykłady miały również praktyczny walor szkoleniowy przydatny dla wszystkich uczestników. Tematyka spotkania poświęcona była:

  • ochronie bezpieczeństwa informacji w firmach,
  • bezpieczeństwie teleinformatycznemu,
  • osłonie kontrwywiadowczej tajemnic przedsiębiorstw,
  • współpracy przedsiębiorców z władzami lokalnymi.

Podczas konferencji mieli Państwo okazję do wysłuchania wykładu Naszego prelegenta oraz zapoznania się z materiałami dotyczącymi naszych produktów. Przez cały okres trwania zjazdu nasi specjaliści byli do Państwa dyspozycji, służąc profesjonalną radą, odpowiadali na Państwa pytania.

Wyzwania, którym muszą sprostać przedsiębiorcy, chcąc chronić wrażliwe informacje zmieniają się szybko wraz ze wzrostem znaczenia nowych technologii. Większość z tradycyjnych mechanizmów ochrony fizycznej, osobowej, technicznej, prawnej dewaluuje się szybko, nie tylko ze względu na trudne do ogarnięcia znaczenie technologii informacyjnych. W zasadzie wszystkie nowe technologie wymuszają modyfikowanie podejścia do ochrony wrażliwych zasobów przedsiębiorstw. Zmienia się cykl produkcji, łańcuch wartości, sposób robienia biznesu, pozyskiwania surowców i kapitału. Zmienia się też pogląd, co do tego, co jest wrażliwe. Podczas konferencji zastanowimy będziemy zastanawiać się nad tym jak dostosowywać się do zmian.

Wymiana doświadczeń na temat zagrożeń i środków zaradczych wydaje się jednym z najskuteczniejszych sposobów podnoszenia kompetencji w sprawach bezpieczeństwa. Nie ma jednak w tej kwestii ani zachęcających uregulowań, ani zrozumienia jak oddzielić to,  co bezwzględnie wrażliwe, od tego, co może się stać wspólnym doświadczeniem. Chcielibyśmy porozmawiać, jak zapewnić najważniejszym sektorom gospodarki skuteczny dostęp do informacji, jak ją wymieniać i chronić.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej, kanału na Fb oraz YouTube i zapoznania się z materiałami dotyczącymi naszych produktów:

Zapoznaj się ze stroną na Facebook FB

Zobacz filmy i tutoriale na naszym kanale YouTube YT

Dowiedz się więcej o Aurea BPM 

Dowiedz się więcej o Archer DMS

Przeczytaj o projektach badawczo-rozwojowych

TOP