Bacca

Wdrożenie procesu rejestracji umowy z klientem w instytucji finansowej, która oferuje raty na ubezpieczenia komunikacyjne.

Sytuacja przed wdrożeniem

Omawiana firma to instytucja finansowa, której głównym obszarem działalności jest oferowanie rat na ubezpieczenia komunikacyjne. Głównym problemem było brak dobrze zdefiniowanego i opisanego procesu. Wszystkie czynności były wykonywane ręcznie oraz za pomocą tradycyjnych środków komunikacji. Firma szukała systemu BPM za pomocą którego zdefiniuje i zautomatyzuje wykonywanie podstawowych procesów w organizacji.

Rozwiązanie

System Aurea BPM zawiera moduł do projektowania oraz uruchamiania procesów. Proces rejestracji umowy ratalnej z klientem został zdefiniowany i oprogramowany aby spełniał wszystkie założenia i potrzeby klienta. Rozwiązanie obejmowało interfejs do systemu produktowego firmy dzięki czemu dane nie są powielane w systemach. Specjalne rejestry danych przechowują dane procesów oraz dają możliwości zarówno dalszych operacji na nich jak i analizy biznesowej oraz raportowania.

Korzyści dla Klienta

Wdrożenie systemu zarządzania procesami biznesowymi Aurea BPM pozwoliło na zdefiniowanie i implementację pierwszego procesu biznesowego. Zdefiniowanie oraz wdrożenie dalszych procesów pozwoli na dalsze optymalizacje działań pracowników w realizacji zadań oraz umożliwi znalezienie wszelkich ‘wąskich gardeł’ działań w firmie. Informatyzacja obsługi procesu rejestracji umów oraz ich rejestrowanie w odpowiednich rejestrach danych pozwala na szybką obsługę umów oraz szeroki dostęp do informacji.

TOP