Netia

Wdrożenie procesu obsługującego odchodzących pracowników u niezależnego operatora telekomunikacyjnego oferującego usługi dostępowe do Internetu oraz usługi głosowe.

Sytuacja przed wdrożeniem

Omawiana firma to niezależny operator telekomunikacyjny, dostawca usług telefonii stacjonarnej oraz Internetu stacjonarnego i mobilnego. Zdarzenie w firmie jakim jest odchodzący pracownik wymagało wykonania pewnej procedury, która wykonywana była ręcznie. Firma szukała niezawodnego systemu który pozwoli zautomatyzować procedurę uruchamianą w sytuacji odejścia pracownika. System miał też nadzorować niepowołaną aktywność takiego pracownika i alarmować właściwe osoby drogą elektroniczną.

Rozwiązanie

Rozwiązanie oparte na systemie Aurea BPM zawiera moduł do projektowania oraz uruchamiania procesów. Zdefiniowane i zaimplementowane zostały procesy reagujące na odpowiednie zdarzenia związane z aktywnością pracowników wykryte w systemie zewnętrznym. W wyniku zdarzeń są wysyłane wiadomości e-mail do odpowiednich osób decyzyjnych. Osoby te podejmują działania, których skutkiem jest dalszy postęp procesów. Możliwe jest również przekazanie sterowania do innych jednostek organizacji, które przejmą obsługę zadań w procesach. Obsługa takich zdarzeń jest możliwa również za pomocą telefonu komórkowego. System Aurea BPM został zintegrowany za pomocą Web Services z innymi systemami organizacji pozwalając na natychmiastowe reakcje na zdarzenia.

Korzyści dla Klienta

Wdrożenie systemu zarządzania procesami biznesowymi Aurea BPM pozwoliło na zdefiniowanie i implementację procesu związanego z procedurą obsługi odchodzących pracowników. Dzięki zintegrowaniu systemu z innymi systemami organizacji, oraz przystosowaniu aplikacji do obsługi poprzez e-mail oraz telefony komórkowe reakcja na niepowołane aktywności jest natychmiastowa i skuteczna.

TOP