Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK

Wdrożenie zestawu procesów do obsługi procesów HR wraz z ich rozliczeniem finansowym.

Sytuacja przed wdrożeniem

Omawiana organizacja, to jedna z największych i najdynamiczniej rozwijających się stref ekonomicznych w Polsce. Posiada tereny w 48 lokalizacjach Polski południowo – zachodniej, w bezpośrednim sąsiedztwie Czech i Niemiec. Firma szukała niezawodnego systemu do automatyzacji oraz optymalizacji działań prowadzonych w ramach obsługi procesów wewnętrznych firmy (w tym obsługi wniosków o urlop i delegację służbową). Organizacja zainteresowana była systemem, który pozwoliłby na obsługę wniosków zgodnie z obowiązującym w ich zakresie prawem i pozwalał na automatyczne wyliczanie około 50% wartości pól formularza.

Rozwiązanie

System Aurea BPM zawiera moduł do projektowania oraz obsługi procesów, co pozwoliło szybko i sprawnie zaprojektować oraz zaimplementować proces obsługi wniosku o urlop oraz wniosku o delegację. Po wdrożeniu systemu możliwa stała się sprawna, niezawodna i usystematyzowana obsługa wniosków pracowników, które rejestrowane są w systemie w dedykowanych rejestrach. Prace projektowe, analityczne oraz implementacyjne nad procesami trwały trzy miesiące, po czym z sukcesem w pierwszym kwartale 2016 roku nastąpiło ich produkcyjne wdrożenie. System Aurea BPM został zintegrowany z aplikacją Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia Kadry i Płace, Symfonia E-dokumenty, Poczta Polska e-Nadawca. W ramach wdrożenia Klientowi został dostarczony moduł Aurea BPM Podpis Elektroniczny umożliwiający podpisanie kluczem prywatnym przetwarzanych w systemie dokumentów oraz weryfikację tego podpisu.

Korzyści dla Klienta

Wdrożenie w pierwszym etapie procesów obsługi wniosku o urlop i wniosku o delegację realizowanego w systemie Aurea BPM pozwoliło na automatyzację oraz optymalizację działań wykonywanych w ramach tych procesów. Ponadto znacznie zmniejszyły się koszt obsługi wniosków oraz skrócił się czas ich realizacji, co zminimalizowało możliwość popełnienia błędów podczas obsługi.

TOP