Zastosowanie

Aplikacja usprawni pracę firm obsługujących zgłoszenia klienckie na podstawie umów długoterminowych: usługi concierge, zarządzanie nieruchomościami, służby serwisowe, help-desk, hotele, centra medyczne, serwisy samochodowe itd.

Wybrana funkcjonalność

  • Portal Firmy (Concierge) - wielokanałowa obsługa zgłoszeń: przyjęcie zgłoszeń, grupowanie, przypisanie do wykonawcy, procesowanie, powiadomienia i alerty, kalendarz realizacji zadań, zapotrzebowania i zakupy, baza wiedzy (intranet), historia zdarzeń itd.
  • Portal Klienta: lista dostępnych usług, zakres obsługi, wprowadzenie zgłoszeń, śledzenie statusu zgłoszenia, przypomnienia, dane finansowe, raporty itd.
  • Profil Partnerów – podwykonawców: dane umowy, zakres obsługi, czasy serwisowe, przyjęcie i procesowanie zgłoszeń, wykonanie usług, status zgłoszeń, generowanie dokumentów, raporty, rozliczenia.

Zapraszamy do kontaktu

* - pola wymagane

TOP