Zastosowanie

Narzędzie sprawdzi się w instytucjach i komórkach organizacyjnych firm, które świadczą usługi z zakresu planowania działań antykryzysowych, audytu procesów bezpieczeństwa lub bezpośrednio wykonywaniem procedur kryzysowych/awaryjnych w przypadku ich zaistnienia.

Wybrana funkcjonalność

 • Formalne generowanie procedur (w notacji BPMN 2.0): schemat podejmowania decyzji, przepływu informacji, wykonywania działań oraz raportowania,
 • Automatyzacja zadań w działaniach kryzysowych:
  • wydawanie zadań wraz z instrukcjami ich wykonania (różne ścieżki komunikacji: mail, telefon, sms, system),
  • zautomatyzowane informowanie odpowiednich osób i instytucji o aktualnym przebiegu działań,
  • dostarczanie narzędzi do realizacji zadania,
  • rozliczalność realizacji zadań,
  • pełna historia działań,
  • analiza dokonanych działań (after action review),
 • Dokumentowanie działań (np.: PN-ISO, RODO, regulaminy),
 • Szkolenie personelu  - ćwiczenia symulacyjne.

 

Przykłady sytuacji awaryjnych:

 Przykłady sytuacji kryzysowych:

 • Awarie systemów teleinformatycznych
 • Awaria sieci zasilającej
 • Zerwanie łączy internetowych
 • Zwolnienie w trybie nadzwyczajnym
 • Awaria serwera pocztowego
 • Niezapowiedziana kontrola
 • Pożar
 • Alarm bombowy
 • Zamach terrorystyczny
 • Zalanie
 • Powódź
 • Strajk

Zapraszamy do kontaktu

* - pola wymagane

TOP