Zastosowanie

Wybrane procesy biznesowe mogą być wykorzystane przez komórki finansowe firm, instytucje finansowe (banki, towarzystwa ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne) oraz instytucje okołofinansowe (np.: regulatorzy, organy egzekucji, pośrednicy, doradcy), którzy opierają swoją działalność na rygorystycznych procedurach procesowania oraz przetwarzania danych.

Wybrana funkcjonalność

 • Mapowanie procesów biznesowych zgodnych z procedurami i regulacjami (notacja BPMN 2.0),
 • Generowanie, symulacja, optymalizacja oraz wersjonowanie modeli procesów biznesowych (system klasy BPMS/ workflow),
 • Szybka i samodzielna zmiana istniejących procesów i zakresów – dostosowanie do zmieniającego się otoczenia formalno-prawnego,
 • Generowanie i akceptacja dokumentów formalnych (np.: umów, not, decyzji),
 • Zaawansowana walidacja, kalkulacja wskaźników oraz implementacja reguł biznesowych,
 • Otwarte API do integracji międzysystemowej,
 • Pełna historia zdarzeń.

Przykłady procesów

 • obsługa wniosków elektronicznych
 • prowadzenie kancelarii/recepcji,
 • obieg i akceptacja dokumentów formalnych (np.: faktury, zaliczki, umowy, reklamacje, pisma),
 • obsługa procesów kadrowych (np.: rekrutacja, szkolenia, delegacje, wnioski, karta obiegowa),
 • zarządzanie archiwum dokumentów fizycznych,
 • obsługa logistyki materiałów i sprzętu,
 • procesy sprzedażowe (np.: kredyty, polisy, usługi) i generowanie ofert,
 • procesy analizy i wyliczenia ryzyka finansowego (scoring/ rating),
 • procesy opiniowania i decyzji (np.: wydanie karty, udzielenie kredytu, otwarcie rachunku, decyzja zakupowa),
 • procesy monitoringu finansowego i kontroli wskaźników,
 • tworzenie kampanii marketingowych,
 • procesy wielokanałowej obsługi reklamacji i zgłoszeń,
 • procesy windykacyjne i prowadzenia egzekucji,
 • wycena, ewidencja i zarządzanie zabezpieczeniami,
 • zaawansowane raportowanie operacyjne i analizy zarządcze,
 • obsługa procesów i dokumentacji dotyczącej likwidacji szkód.

Zapraszamy do kontaktu

* - pola wymagane

TOP