Zastosowanie

Systemy klasy BPMS często są stosowane do wypełnienia luki w komunikacji międzysystemowej. Rozbudowa istniejących systemów ERP lub CRM o dodatkowe procesy często wiąże się z dużymi nakładami finansowymi lub po prostu nie jest możliwa z powodu przestarzałej technologii lub braku wsparcia przez dostawcę.

Jeżeli firma ma zdefiniowane lub chce zdefiniować „wąskie gardła”, które hamują płynność w przetwarzaniu danych lub wymagają ręcznej edycji/wprowadzania danych skontaktuj się z nami i zweryfikujemy, czy nasze rozwiązanie pozwoli wypełnić zaistniałą lukę.

Zapraszamy do kontaktu

* - pola wymagane

TOP