Aurea Workflow

 

Workflow to „automatyzacja procesu biznesowego w całości lub w części, w trakcie której dokumenty, informacje lub  zadania są przekazywane miedzy uczestnikami  zgodnie ze zbiorem sformułowanych zasad”.

System Aurea Workflow udostępnia podstawowe funkcje obsługi procesów, zadań i rejestrów. Przewidziana jest dla małych i średnich firm (10 do 15 użytkowników).

Dostarczany jest z zestawem predefiniowanych procesów, ta­kich jak:

Procesy są gotowe do uruchomienia natychmiast po instalacji systemu.  Modyfikacje predefiniowanych procesów do potrzeb firmy wykonują nasi konsultanci, a zmiany wdrażane są on-line. Dostarczone moduły umożliwiają śledzenie stanu i postępu realizowanych procesów oraz wykonywanych zadań. Stan wybranych procesów i zadań może być zapisany do pliku w dogodnym dla użytkownika formacie. Z każdym procesem związane są dane. Zmiana zakresu danych przetwarzanych w procesie jest widoczna natychmiast po zainicjowaniu zmienionego procesu. Zadania procesów trafiają na listy zadań użytkowników przypisanych do tych zadań. Użytkownik może przekazać realizację zadania innej osobie lub zwrócić się o pomoc w realizacji. Wszystkie te czynności rejestrowane są w systemie.

System Aurea Workflow można rozszerzać przez dołączenie dodatkowych modułów, aby dokładnie odwzorować potrzeby firmy. Wraz z rosnącymi potrzebami firma może łatwo rozwijać system, a przejście między jego wersjami odbywa się na zasadzie dodania funkcjonalności z wyższej wersji za dopłatą różnicy w cenie.

Zalety:

  • gotowy do użycia system workflow,
  • gotowe szablony procesów,
  • możliwość dostosowania do struktury organizacyjnej przez zdefiniowanie uprawnień grup użytkowników.