Faktura kosztowa

W celu wprowadzenia faktury kosztowej do systemu użytkownik uzupełnia formularz danymi z faktury i w razie możliwości załącza jej skan do systemu. Użytkownik może dokonać wyboru sprzedawcy z listy numerów NIP lub podać inne dane. Jeżeli dokonano wyboru numeru NIP z listy to pozostałe dane zostaną wczytane w następnym kroku. Dane nabywcy są wypełniane automatycznie z możliwością zmiany. Po wprowadzeniu danych faktura jest weryfikowana przez dział operacji, który dokonuje wyboru, czy zaakceptować fakturę, czy nie. Jeśli faktura została zaakceptowana zostaje ona rozliczona, a następnie zaksięgowana.

 

Możliwości

 • Złożenie i obsługa wniosku online, bez konieczności tworzenia dokumentu papierowego.
 • Proces obiegu faktur przebiega automatycznie, zgodnie ze zdefiniowanym mechanizmem workflow.
 • Wgląd do danych faktury w każdym momencie jej obsługi przez osoby do tego uprawnione.
 • Możliwość załączania załączników.
 • Unikanie nieporozumień, każdy pracuje w jednym centralnym systemie, z jednym kompletem danych.
 • Udostępnianie systemu pracownikom z każdego miejsca – za pośrednictwem portalu internetowego lub aplikacji mobilnej.

 

Korzyści

 • Dostęp do statusów faktur w każdym miejscu i o każdej porze.
 • Skrócenie czasu przeznaczonego na obsługę faktury.
 • Eliminacja błędów wynikających z obrotu fakturami w wersji papierowej.
 • Łatwy wgląd i raportowanie, ponieważ wszystkie informacje są dostępne w jednym miejscu.
 • Przyśpieszanie obiegu dokumentów.
 • Bieżąca kontrola stanu, miejsca oraz czynności realizowanych z dokumentami.
 • Ujednolicony wgląd w potwierdzone i sprawdzone dane.
 • Opisywanie i znakowanie dokumentów umożliwiające ich szybką identyfikację i wyszukanie.
 • Dostęp do dokumentów zgodny z systemem uprawnień i statusów.
 • Bezpośredni wgląd w sytuację finansową za pomocą paneli i raportów finansowych.
 • Przechodzenie z poziomu makro do wybranych transakcji indywidualnych.
 • Zadania i ich priorytety pomagają szybko reagować na takie kwestie, jak niezapłacone faktury.
 • Podejmowanie strategicznych i operacyjnych decyzji w oparciu o właściwe informacje.
 • Dostęp do kluczowych danych swojej organizacji w jednym miejscu.
 • Kompletna dokumentacja elektroniczna.
 • Elastyczność i efektywność, zapewniona przez elektroniczny przepływ zadań i dokumentów.