Moduł BI

Dla systemu Aurea Workflow jest dostępny, jako dodatkowa opcja, moduł BI Powered by Qlik®. Podlega indywidualnej wycenie na życzenie klienta.