Obsługa zgłoszenia

Proces obsługi zgłoszenia pozwala na kompleksową realizację zgłoszenia awarii czy problemu przedstawionego przez użytkownika. Zgłaszający wpisuje temat zgłoszenia, wybiera projekt, w ramach, którego obsługiwane będzie zgłoszenie, wybiera rodzaj zgłoszenia, wersję aplikacji oraz wpisuje treść zgłoszenia. Następnie deweloper ocenia pracochłonność i proponuje osobę, która rozwiąże problem. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie zasadności zgłoszenia przez analityka, który podejmuje decyzję, czy niniejsze zgłoszenie ma być realizowane, czy nie. Jeśli zgłoszenie ma być realizowane deweloper rozwiązuje problem. Wykonanie rozwiązania testuje tester, który podejmuje decyzję, o tym, czy zgłoszenie przeszło testy. Po pozytywnej ocenie testera analityk sprawdza realizację zadania i proces się kończy.

 

Możliwości

 • Złożenie i obsługa zgłoszenia online, bez konieczności tworzenia dokumentu papierowego.
 • Proces zgłoszenia przebiega automatycznie, zgodnie ze zdefiniowanym mechanizmem workflow.
 • Wgląd do wszystkich danych zgłoszenia oraz całej historii.
 • Możliwość dodania wielu wykonawców, dzięki czemu zgłoszeniem zająć może się deweloper, który jest w tym momencie dostępny.
 • Unikanie nieporozumień, każdy pracuje w jednym centralnym systemie, z jednym kompletem danych.
 • Udostępnianie systemu pracownikom z każdego miejsca – za pośrednictwem portalu internetowego lub aplikacji mobilnej.
 • System jest gotowy do pracy od pierwszego dnia z możliwością rozbudowy z każdym kolejnym procesem.

 

Korzyści

 • Dostęp do statusów zgłoszeń w każdym miejscu i o każdej porze.
 • Skrócenie czasu przeznaczonego na obsługę zgłoszenia.
 • Eliminacja błędów wynikających z obrotu dokumentami papierowymi.
 • Łatwy wgląd i raportowanie, ponieważ wszystkie informacje są dostępne w jednym miejscu.
 • Zapobieganie pomyłkom - praca z jednym centralnym źródłem informacji.
 • Unikanie dublujących się danych.
 • Dostęp do danych przez całą dobę, 7 dni w tygodniu – również za pośrednictwem aplikacji mobilnych.
 • Te same dane dostępne dla wszystkich uprawnionych w czasie rzeczywistym.
 • Usprawnianie procesów wewnętrznych i współpracy między nimi.
 • Ograniczanie kosztów poprzez bardziej efektywną pracę.
 • Podejmowanie strategicznych i operacyjnych decyzji w oparciu o właściwe informacje.
 • Dostęp do kluczowych danych organizacji w jednym miejscu.