Rozliczenie delegacji

Obsługa wniosku o delegację oraz jej rozliczenie skupia się wokół formularza dostępnego online dla pracownika, pracownika administracji i przełożonego. System Aurea BPM umożliwia obsługę całego procesu delegacji począwszy od planowania podróży służbowej przez delegowanego, który jeszcze przed wyjazdem, wprowadza podstawowe dane dotyczące podróży, planowane koszty oraz informacje o zaliczce. Następnie wniosek trafia do przełożonego, który rozpatruje wniosek. Przełożony może zgodzić się na wyjazd lub odrzucić wniosek. Po powrocie z delegacji pracownik delegowany rozlicza delegację. Ostatnim krokiem jest potwierdzenie rozliczenia delegacji przez pracownika. Obsługa wniosku o delegację pozwala na zgromadzenie wszystkich informacji, załączników i rozliczeń w jednym miejscu.

 

Możliwości

 • Delegowany samodzielnie wprowadza wszystkie wymagane dane związane z delegacją, takie jak data rozpoczęcia, data zakończenia, państwo, miasto itp.
 • Po uzyskaniu koniecznych akceptacji formularz staje się podstawą do wypłacenia zwrotu kosztów delegacji pracownikowi.
 • System dostępny jest dla użytkowników z każdego miejsca – za pośrednictwem portalu internetowego lub aplikacji mobilnej.
 • Określona możliwość integracji z innymi systemami.
 • Unikanie nieporozumień: integracja oznacza, że każdy pracuje w jednym centralnym systemie, z jednym kompletem danych.
 • Wszystkie formalności związane z obsługą wniosku o delegację można obsłużyć online.

 

Korzyści

 • Wzrost efektywności i wygody pracy osób często wyjeżdżających służbowo zarówno pracowników i przełożonych.
 • Elastyczność i efektywność, zapewniona przez elektroniczny przepływ zadań i dokumentów.
 • Eliminacja błędów wynikających z obrotu wniosków o delegację w wersji papierowej.
 • System pozwala pracownikom na samodzielne aktualizowanie informacji – oszczędzając czas i unikając nieporozumień.
 • Oszczędność czasu dla pracowników oraz całej firmy.
 • Zarządzanie delegacjami staje się przejrzyste i przyjazne dzięki ograniczeniu wniosków w wersji papierowej.
 • Oszczędność kosztów dzięki racjonalnym decyzjom przełożonych, na bieżąco i przy pełnej informacji.
 • Zapewnienie pełnego dostępu do informacji - wszystkie działania pracowników są widoczne i mogą być zweryfikowane.
 • Kompletna dokumentacja elektroniczna.
 • Ujednolicony wgląd w potwierdzone i sprawdzone dane.
 • Pewność, że wykorzystanie delegacji przebiega zgodnie z prawem.
 • Bieżąca kontrola stanu, miejsca oraz czynności realizowanych z dokumentami.
 • Opisywanie i znakowanie dokumentów umożliwiające ich szybką identyfikację i wyszukanie.
 • Dostęp do dokumentów zgodny z systemem uprawnień i statusów.