Wniosek urlopowy

Wniosek urlopowy umożliwia obsługę całego procesu akceptacji oraz rejestracji urlopów całkowicie online, bez dokumentów papierowych. Użytkownik zgłasza wniosek o urlop, wprowadza podstawowe dane oraz wybiera osobę zastępującą, następnie wniosek weryfikowany jest przez pracownika kadr, zastępującego i przełożonego, którzy mogą zaakceptować wniosek bądź odesłać go do poprawy.

 

Możliwości

 • Złożenie i obsługa wniosku online, bez konieczności tworzenia dokumentu papierowego.
 • Proces akceptacji przebiega automatycznie, zgodnie ze zdefiniowanym mechanizmem workflow.
 • Automatyczne przeliczanie liczby dni urlopu na podstawie podanej daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu oraz aktualizacja danych dotyczących urlopu w danym roku.
 • Możliwość wygenerowania papierowej wersji wniosku o urlop uzupełnionego o wcześniej zdefiniowane dane.
 • Wgląd do danych wniosku przez pracownika kadr, zastępującego oraz przełożonego.
 • Automatyczne informowanie wnioskodawcy o braku możliwość wykorzystania urlopu lub pozytywnym rozpatrzeniu urlopu.
 • Możliwość załączania wielu załączników.
 • Określone możliwości integracji z innymi systemami.

 

Korzyści

 • Dostęp do statusów urlopów w każdym miejscu i o każdej porze.
 • Elastyczność i efektywność, zapewniona przez elektroniczny przepływ zadań i dokumentów.
 • System pozwala pracownikom na samodzielne aktualizowanie informacji – oszczędzając czas i unikając nieporozumień.
 • Skrócenie czasu przeznaczonego na obsługę planowania i wykorzystania urlopów.
 • Eliminacja błędów wynikających z obrotu dokumentami papierowymi.
 • Zapewnienie pełnego dostępu do informacji - wszystkie działania pracowników są widoczne i mogą być zweryfikowane.
 • Ujednolicony wgląd w potwierdzone i sprawdzone dane.
 • Łatwy wgląd i raportowanie, ponieważ wszystkie informacje są dostępne w jednym miejscu.
 • Pewność, że wykorzystanie urlopów przebiega zgodnie z prawem.
 • Bieżąca kontrola stanu, miejsca oraz czynności realizowanych z dokumentami.
 • Opisywanie i znakowanie urlopów umożliwiające ich szybką identyfikację i wyszukanie.
 • Rozgraniczanie rodzaje urlopów - wypoczynkowy, macierzyński lub opiekuńczy.
 • Dostęp do dokumentów zgodny z systemem uprawnień i statusów.
 • Oszczędzasz czas dzięki rejestracji urlopów i nieobecności.
 • Kompletna dokumentacja elektroniczna.