Wniosek zakupowy

Wniosek zakupowy może złożyć każdy z pracowników firmy. Użytkownik wpisuje nazwę produktu, wybiera kategorię, podaje ilość produktu oraz powód zakupu i adres dostarczenia. Następnie wniosek trafia do pracownika administracji, który weryfikuje poprawność wniosku. Kolejnym krokiem jest ocena zasadności wniosku zakupowego przez przełożonego, który odrzuca lub zatwierdza wniosek.

 

Możliwości

 • Złożenie wniosku zakupowego w formie elektronicznej, bez potrzeby wysyłania e-maili czy składania papierowych dokumentów.
 • Uniknięcie nieporozumień, każdy pracuje w jednym centralnym systemie, z jednym kompletem danych.
 • Udostępnianie systemu pracownikom z każdego miejsca – za pośrednictwem portalu internetowego lub aplikacji mobilnej.

 

Korzyści

 • Proces pozwala na pełną obsługę składania i akceptacji zakupów zakupowych.
 • Usprawnienie realizacji procesu zakupowego.
 • W każdej chwili możliwy jest wgląd w aktualny status oraz sprawdzenie dowolnego wniosku zakupowego.
 • W systemie przechowywana jest informacja o tym, kto i kiedy je złożył czy wykonał kolejne kroki na ścieżce akceptacji.
 • Prosty dostęp do danych historycznych.
 • Skrócenie czasu obsługi wniosku zakupowego.
 • System pozwala pracownikom na samodzielne aktualizowanie informacji – oszczędzając czas i unikając nieporozumień.
 • Podejmowanie strategicznych i operacyjnych decyzji w oparciu o właściwe informacje.
 • Dostęp do kluczowych danych swojej organizacji w jednym miejscu.
 • Procesy biznesowe są bardziej wydajne.