Application Lifecycle Management

Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli oraz zarządzanie nad wytwarzaniem i zmianami oprogramowania. ALM ma za zadanie zintegrować najważniejsze dyscypliny projektowe, jak zarządzanie wymaganiami, zarządzanie zmianami i konfiguracjami oraz zarządzanie procesami zapewnienia jakości. Firma Tecna Sp. z o.o., będąca partnerem firmy HP Software, oferuje kompleksowe usługi wdrożeniowe, które w połączeniu z rozwiązaniami technologicznymi HP, mogą przyczynić się do redukcji wysokich kosztów i eliminacji wielu czynników ryzyka wynikających z niskiej efektywności tworzenia oprogramowania. Usługi Tecna Sp. z o.o. obejmują cały proces od instalacji oprogramowania, do jego wdrożenia - konfiguracji oraz implementacji procesów odpowiadającym poszczególnym modułom dla wybranych przez klienta obszarów działalności.

Możliwości

Oprogramowanie ALM umożliwia:

 • Planowanie, kontrolę oraz bilansowanie wspólnej pracy zespołów projektowych.
 • Planowanie, kontrolę oraz bilansowanie wykorzystania wszystkich środowisk deweloperskich, testowych i produkcyjnych.
 • Zapanowanie nad złożonością produktów projektowych oraz ich wzajemnymi zależnościami.
 • Maksymalnie podnoszenie efektywności prac poprzez wykorzystywania zaawansowanych systemów automatyzujących docelowo wszystkie czynności i działania operatorów na środowiskach, systemach i aplikacjach

HP ALM możliwościKorzyści

Aplikacja HP ALM umożliwia następujące korzyści:

 • Zwiększenie jakości oprogramowania, co skutkuje lepszym dopasowaniem aplikacji do oczekiwań użytkowników.
 • Zmniejszenie kosztów wdrożenia.
 • Skrócenie czasu wdrożenia.
 • Lepszy przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi zespołami biorącymi udział w procesach.
 • Zwiększenie efektywności i produktywności.
 • Rozpowszechnienie wśród zespołu nawyku stosowania najlepszych praktyk.
 • Znoszenie barier poprzez zwiększenie otwartości przepływu informacji i współpracy.
 • Zmniejszenie ilości czasu potrzebnego na utrzymanie aplikacji, wynikające z lepszej synchronizacji aplikacji i projektowania.
 • Zwiększenie elastyczności poprzez redukcję czasu potrzebnego na dostarczenie nowej funkcjonalności.

HP ALM korzyściArchitektura

Oprogramowanie Application Lifecycle Management posiada architekturę platformową umożliwiającą współpracę z wieloma systemami poprzez wbudowaną funkcję rozszerzeń takch jak HP UFT, Bussiness Application Validation itp. oraz apliakcjami zewnętrznymi poprzez dedykowany interfejs. System ten posiada ujednolicone repozytorium danych ze wszystkich systemów, silnik workflow do realizacji procesów, raportowanie oraz otwarty interfejs do komunikacji. Taka architektura pozwala dostosować oprogramowanie do potrzeb klienta, umożliwia rozszerzenie funkcjonalności w późniejszym czasie oraz pozwala na integrację z dowolnym innym oprogramowaniem zewnętrznym.

HP ALM architekturaIntegracja

System Aurea BPM umożliwia integracją z oprogramowanie ALM poprzez otwarty dedykowany interfejs oparty o architekturę RESTful. W ramach integracji możliwa jest obsługa rejestracji i monitorowania realizacji zmian wytwarzanego oprogramowania, monitorowania pracy zespołów programistycznych, rozpoczynanie okresowych testów, nadzorowanie procesu wydawania nowych wersji oprogramowania oraz wiele innych czynności związanych z obsługą procesów biznesowych i rejestracją zdarzeń w całym cyklu wytwarzania oprogramowania.