Unified Functional Testing

Oprogramowanie Unified Functional Testing (UFT, Ujednolicone Testy Funkcjonalne) umożliwia zaawansowane zarządzanie oraz automatyzację testów funkcjonalnych dla różnej klasy urządzeń (np. urządzenia mobilne, komputery klasy PC). HP UFT to rozbudowana platforma, na której można tworzyć kompleksowe, zautomatyzowane testy funkcjonalne oraz przyspieszyć proces testów i pozwolić na wytwarzanie oprogramowania w zgodnie z metodą ciągłej integracji. Platforma spełnia wymagania innowacyjnych technologii programowania i ułatwia dostosowywanie się do nowych potrzeb rynku. Oferuje także uproszczony i nowoczesny sposób obsługi.

Możliwości

Oprogramowanie HP UFT umożliwia:

 • Automatyzuje testy zarówno graficznych interfejsów użytkownika, jak i interfejsów programowania aplikacji, które teraz są dostępne w jednym widoku. 
 • Ułatwia wprowadzanie na rynek złożonych aplikacji wysokiej jakości, a tym samym pomaga w rozwoju.
 • Upraszcza procesy i obniża koszty pracy dzięki automatycznej integracji testów.
 • Umożliwia automatyczne przekształcanie skryptów ręcznych w automatyczne
 • Przyspiesza wprowadzanie innowacji dzięki najnowocześniejszym technologiom i narzędziom do programowania, takim jak opatentowana funkcja rozpoznawania obiektów HP UFT Insight, która automatycznie rozpoznaje aplikacje niezależnie od technologii ich wdrożenia.

Korzyści

Oprogramowanie HP UFT umożliwia następujące korzyści:

 • Automatyzuje testy funkcjonalne oraz interfejsów użytkownika, automatyzuje wielokrotne wprowadzanie zestawów danych testów.
 • Upraszcza procesy testowania i obniża koszty pracy dzięki automatycznej integracji testów.
 • Zmniejsza koszty procesów testowania oraz zwiększa jakość testów oprogramowania.
 • Szybsze reagowanie na nowe wymagania rynku dzięki automatyzacji testów funkcjonalnych, które mają teraz miejsce na wcześniejszym etapie cyklu życia produktu, oraz łatwiejsze przeprowadzanie testów za pomocą rozszerzonych funkcji obsługi.
 • Szybsze wprowadzanie na rynek aplikacji mobilnych dzięki rozwiązaniu HP UFT Mobile, które automatyzuje testy funkcjonalne aplikacji na urządzeniach mobilnych w środowiskach testowania w chmurach publicznych i prywatnych.
 • Zwiększenie produktywności pracowników.
 • Automatyzacja pracochłonnych zadań związanych z testowaniem.

HP UFT korzyściArchitektura

Oprogramowanie Unified Functional Testing posiada architekturę składającą się z trzech głównych modułów takich jak repozytorium obiektów, biblioteka funkcji oraz zbiór automatycznych skrytpów. Moduły te umożliwiają testowanie różnej klasy aplikacji z wykorzystaniem takich samych danych testowych a nawet scenariuszy. System ten posiada ujednolicone repozytorium danych testowych oraz moduł raportowania o wynikach przebiegu testów.

HP UFT architekturaIntegracja

System Aurea BPM umożliwia przeprowadzenie testów wybranych funkcjonalności za pomocą oprogramowanie UFT. Testy te mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem dostarczanych wraz z systemem Aurea skryptów automatycznych (np. skrypty do logowania się, do uruchamiania procesów, do zatwierdzania zadań). Ponadto istnieje możliwość napisania własnych skryptów testowych (np. do wypełniania formularzy zadań procesu). Na podstawie utworzonego w ten sposób repozytorium skryptów można utworzyć własne scenariusze testowe, które pozwolą na kompleksowe przetestowanie wybranych ścieżek realizacji dotyczących realizowanych funkcjonalności systemu Aurea.