IBM SPSS

Oprogramowanie IBM SPSS pozwalaja w sposób efektywny wykorzystywać wiedzę zgromadzoną w danych. Włączenie tej wiedzy w proces decyzyjny pozwala w znaczący sposób poprawić wyniki prowadzonych działań, a także ograniczyć obszar niepewności w zakresie powodzenia przyszłych projektów. Narzędzia do gromadzenia danych, analizy statystycznej, modelowania i analiz predykcyjnych, a także rozwiązań pozwalających na wdrażanie wyników w procesy biznesowe instytucji. IBM SPSS umożliwia szybkie dokonanie przeglądu danych, sformułowanie hipotez będących punktem wyjścia do dalszych testów, a następnie wykonanie procedur statystycznych i analitycznych ujawniających relacje między zmiennymi, tworzących grupy, umożliwiających identyfikację trendów i opracowywanie prognoz. Aplikacja IBM SPSS Statistics to zintegrowana rodzina produktów przydatnych na wszystkich etapach procesu analitycznego — od planowania i zbierania danych po analizowanie, raportowanie i wdrożenia. Mając do wyboru kilkanaście w pełni zintegrowanych modułów, każdy klient może wybrać specjalistyczne funkcje potrzebne do optymalizacji przychodów, podejmowania lepszych decyzji i zdobywania przewagi nad konkurentami. Edycje produktów SPSS, to: Advanced Statistics, Amos, Bootstrapping, Categories, Complex Samples, Conjoint, Custom Tables, Data Preparation, Decision Trees, Direct Marketing, Exact Tests, Forecasting, Missing Values, Neural Networks, Regression, SamplePower, Statistics Base, Statistics Campus, Statistics Developer, Statistics Faculty Pack, Statistics GradPack, Statistics Premium, Statistics Professional, Statistics Programmability Extension, Statistics Standard, Statistics for Linux on System , Text Analytics for Surveys, Visualization Designer.

Możliwości

System oferuje następujące możliwości:

 • Zaawansowane techniki modelowania do analizowania złożonych relacji
 • Łatwe modelowanie równań strukturalnych
 • Ułatwione tworzenie bardziej niezawodnych modeli i uzyskiwanie dokładniejszych wyników
 • Prognozowanie wyników i ujawnianie relacji w danych kategoryzowanych
 • Analizowanie danych statystycznych i interpretacja wyników ankiet ze złożonych prób
 • Interpretacja i pomiar decyzji zakupowych
 • Analizowanie danych przy wykorzystaniu szybko i sprawnie tworzonych tabel niestandardowych
 • Ułatwiona identyfikacja najlepiej rokujących klientów i optymalizacja wyników kampanii
 • Dokładne analizowanie małych zbiorów danych lub nielicznych obserwacji
 • Budowanie wyrafinowanych prognoz w oparciu o modele szeregów czasowych — dostępne dla użytkowników o różnym poziomie zaawansowania
 • Niezbędne narzędzia do analiz statystycznych
 • Dostęp do narzędzi analitycznych dla nieograniczonej liczby użytkowników
 • Integracja algorytmów w języku R z podstawowymi funkcjami oprogramowania SPSS Statistics
 • Wydanie „all-in-one” stworzone dla dużych przedsiębiorstw o zróżnicowanych i wyrafinowanych wymaganiach analitycznych
 • Pozwala na wzbogacanie oprogramowania SPSS Statistics o nowe procedury
 • Podstawowe funkcje analityczne do szerokiej gamy zastosowań biznesowych i naukowych
 • Analizowanie tekstów ankiet i odkrywanie w nich cennych informacji

Korzyści

System oferuje następujące korzyści:

 • Oszacowanie brakujących danych pomaga w budowaniu lepszych modeli
 • Odkrywanie w danych bardziej złożonych relacji
 • Sprawne przygotowywanie danych z myślą o wysokiej jakości wyników
 • Ułatwiona identyfikacja grup i przewidywanie wyników
 • Większa dokładność prognoz dzięki zaawansowanym procedurom regresji
 • Właściwa wielkość próby dla każdego kryterium badawczego
 • Ekonomiczny sposób na włączenie zagadnień analitycznych do programu studiów
 • Narzędzia przydatne na każdym etapie cyklu analitycznego
 • Zaawansowane analizy statystyczne dla przedsiębiorstw
 • Atrakcyjne wizualizacje wyników analitycznych
 • Szybki dostęp do dużych zestawów danych i analizowanie ich
 • Łatwe przygotowywanie danych do analizy i zarządzanie nimi
 • Analizowanie danych przy użyciu szerokiej gamy procedur statystycznych
 • Łatwe budowanie tabel oraz zaawansowane funkcje raportowania
 • Tabele, wykresy, mapy, kostki i tabele przestawne ułatwiające odkrywanie nowych zależności w danych
 • Szybkie budowanie okien dialogowych i możliwość tworzenia dostosowanych okien przez użytkowników zaawansowanych — z myślą o ułatwieniu i zwiększeniu wydajności analiz

Architektura

Oprogramowanie IBM SPSS jest aplikacją webową w technologii Java. Aplikacja ta posiada wielomodułową budowę, gdzie poszczególne moduły są odpowiedzialne za realizację autonomicznych usług. Wyróżnić można m.in. takie elementy jak moduł bezpieczeństwa odpowiedzialny za autoryzację oraz zarządzanie dostępem, usługę raportowania, usługę powiadomień oraz usługę automatyzacji badań. Oprogramowanie to umożliwia podłączenie się do wielu różnych źródeł danych. Natomiast warstwa wizualizacji wyników działania oprogramowania umożliwia przedstawienie ich w różnym kontekście w zależności od potrzeb użytkownika końcowego.
IBM SPSS architektura

Integracja

Oprogramowanie IBM SPSS może być zintegrowane z zewnętrznymi systemami za pomocą webserwisów opartych o architekturę REST. System Aurea BPM umożliwia integrację z IBM SPSS z wykorzystaniem KPI pochodzących z procesów biznesowych, danych z wpisów rejestrów. Natomiast sam system Aurea BPM umożliwia prezentację raportów IBM SPSS na portalu użytkowników. Ponadto istnieje możliwość ustalenia kolejności realizacji badań statystycznych za pomocą procesów biznesowych. Odpowiednio utworzony model procesu biznesowego w systemie Aurea BPM umożliwia realizację badań i operacji statystycznych w pożądanej kolejności zgodnie z regułami notacji BPMN. W ramach obsługi tak zdefiniowanego procesu istnieje możliwość przekazywania wybranych parametrów do oprogramowania IBM SPSS, które mogą wpłynąć na wyniki pracy badań i operacji statystycznych. Parametry te mogą być zdefiniowane przez wykonawców zadań oraz automatycznie przez system Aurea BPM  zgodnie ze zdefiniowaną regułą biznesową do zadań.