IBM Watson Analytics

IBM Watson Analytics

Oprogramowanie IBM Watson Analytics to nowe narzędzie, które rozwiązuje zaawansowane obliczenia i programowanie analiz. Wiele firm powinno analizować swoje działania i na ich podstawie podejmować przyszłe decyzje. Niezależnie od obszaru np. marketingu, sprzedaży, finansach, czy nawet HR. Każdy z tych działów potrzebuje specjalistycznych analiz. To automatyczne narzędzie, w którym wystarczy tylko dodać dane, np. z pliku Excela lub z chmury. Automatyczny mechanizm sam przeanalizuje liczby i zaproponuje najciekawsze wnioski.  Jednym z elementów narzędzia jest Eksploracja. Pozwala ona lepiej zrozumieć, co mówią zbiory danych. Wystarczy wybrać jedno z pytań lub wpisać własne, by zobaczyć korelacje między poszczególnymi zjawiskami. Kolejnym elementem jest Predykacja, która pozwala dowiedzieć się, jakie czynniki mają największy wpływ na konkretne wyniki. Wszystko dzieje się automatycznie. Narzędzie IBM-a pozwala także na tworzenie zestawień i wizualizacji. IBM Watson Analytics pozwala niemal każdemu użytkownikowi swobodnie korzystać z zaawansowanego aparatu analitycznego. Możliwe jest sprawne podejmowanie działań niezbędnych dla rozwiązania problemu lub wykorzystania szansy biznesowej, i to bez zwracania się o pomoc do informatyka lub eksperta w dziedzinie analiz. IBM Watson Analytics pozwala na zautomatyzowane przygotowywanie danych pobieranych z różnych źródeł od plików MS Excel po bazy danych. IBM Watson Analytics pozwala na tworzenie raportów, kokpitów i wizualizacji. Aplikacja posiada silnik wspierający analizy predykcyjne, co sprawia, że tworzone przez użytkownika raporty są optymalne i dają pełny obraz prezentowanego zagadnienia.  Aparat do analiz predykcyjnych pozwala na prowadzenie dialogi z systemem. Użytkownik uzyskuje interesujące go dane zadając pytania biznesowe.

Możliwości

System oferuje następujące możliwości:

 • Skrócenie czasu pracy i redukcji wysokich kosztów w zakresie analizy, obsługi i wizualizacji danych 
 • Pozwala łączyć dane pochodzące z wielu źródeł, aby dostarczać użytkownikom biznesowym pełny wgląd w dane 
 • Użytkownicy i programiści nie muszą zajmować się zarządzaniem powiązaniami między danymi, więc organizacje mogą szybciej przejść od fazy prototypu do wdrażania i w końcu udoskonalania
 • Podczas eksploracji i wizualizacji danych użytkownik może posługiwać się własnymi słowami
 • Gdy użytkownik doda własne dane lub podłączy się do gotowego źródła danych, np. Twittera, system zaproponuje listę najciekawszych punktów startu analiz użytkownika
 • Interaktywne wykresy i grafy umożliwiają zstępującą analizę szczegółów oraz łatwe dodawanie danych w celu uzyskania nowej lub innej perspektywy

Korzyści

System oferuje następujące korzyści:

 • Lepsza jakość danych. Funkcje dostępu do danych, optymalizacji, zarządzania i analizy są zautomatyzowane i dostępne w chmurze.
 • Lepsze odpowiedzi. Użytkownicy mogą zadawać pytania, posługując się pojęciami właściwymi dla swojej działalności biznesowej i specjalności, takiej jak marketing, sprzedaż, kadry, finanse lub eksploatacja.
 • Pogłębiona wiedza o własnej działalności. Zautomatyzowany aparat analityczny umożliwia wyciąganie wniosków na podstawie danych o zachodzących zdarzeniach i ich przyczynach.
 • Przekonujące wizualizacje. Narzędzia wizualizacyjne pomagają w tworzeniu przejrzystych i atrakcyjnych infografik, które w sposób przekonujący prezentują argumenty i spostrzeżenia użytkownika.
 • Planowanie. Analizy statystyczne, korelacje i predykcje pomagają dostrzec to, co najprawdopodobniej wydarzy się w przyszłości, i zaplanować odpowiednie reakcje.
 • Możliwość budowy kokpitu menedżerskiego lub infografiki, która przekaże spostrzeżenia i wnioski wypływające z danych. Metodą prostego przeciągania i upuszczania użytkownik ma możliwość utworzenia atrakcyjnych prezentacji, eksponując właściwe dane i zależności między nimi. W ten sposób użytkownik może przedstawić różne zbiory danych, dzieląc się obserwacjami i wnioskami.
 • Dane przeznaczone do analizy są dostępne są w wielu postaciach. Teraz możesz je wszystkie zsynchronizować w jednym miejscu, zarówno na etapie eksploracji, jak i prognozowania lub zestawiania. Oznacza to, że Twoje analizy oparte będą na wiarygodnych podstawach.

Architektura

Oprogramowanie IBM Watson jest aplikacją, która posiada wielomodułową budowę, gdzie poszczególne moduły są odpowiedzialne za realizację samodzielnych usług. Wyróżnić można m.in. takie elementy jak moduł odpowiedzialny za zdobywanie wiedzy z danych, usługę parsowania danych dokumentów, moduł importowania różnego rodzaju danych, usługi do gromadzenia i indeksowania danych oraz usługę do eksportu wiedzy z danych. Oprogramowanie to umożliwia podłączenie się do wielu różnych źródeł danych. Natomiast warstwa wizualizacji wyników działania oprogramowania umożliwia przedstawienie ich w różnych aplikacjach w różnym kontekście zależnym od potrzeb użytkownika końcowego.

IBM Watson Analytics architektura

Integracja

Oprogramowanie IBM Watson może być zintegrowane z zewnętrznymi systemami za pomocą webserwisów opartych o architekturę REST. System Aurea BPM umożliwia integrację z IBM Watson w obszarze danych pochodzących z procesów biznesowych oraz danych rejestrów. Sam system Aurea BPM umożliwia prezentację wyników oprogramowania IBM Watson na portalu użytkowników, na formularzach rejestrów oraz raportach.  Ponadto istnieje możliwość wprowadzania danych do pozyskiwania wiedzy przez IBM Watson’a za pomocą procesów biznesowych systemu Aurea BPM. Odpowiednio utworzony model procesu biznesowego w systemie Aurea BPM pozwala na wprowadzanie danych (dokumenty, czyste dane) zgodnie z regułami notacji BPMN. W ramach obsługi tak zdefiniowanego procesu istnieje możliwość przekazywania wybranych parametrów do oprogramowania IBM Watson, które mogą wpłynąć na wyniki pracy badań danych. Parametry te mogą być zdefiniowane przez wykonawców zadań oraz automatycznie przez system Aurea BPM na podstawie zdefiniowanych reguł biznesowych do zadań.