Aurea HR Assistant

 

Aurea HR Assistant

 

Zachęcamy do pobrania folderu rozwiązania Aurea HR Assistant.

 

Aurea HR Assistant jest rozwiązaniem biznesowym zapewniającym koordynację i obsługę spraw pracowniczych w firmach z zastosowaniem elektronicznego obiegu dokumentów. Głównym celem aplikacji jest zastąpienie papierowego obiegu  spraw między pracownikami a komórkami organizacyjnymi firmy. Obsługa elektronicznych wniosków pracowniczych, przechodzących procesy opiniowania i akceptacji, zmniejsza koszty operacyjne każdej organizacji.

Zastosowanie

Rozwiązanie sprawdzi się w każdej firmie o rozproszonej strukturze organizacyjnej,  geograficznej lub rozbudowanej hierarchii pracowniczej.

Korzyści z wdrożenia

  • dostęp do systemu z dowolnego miejsca, o dowolnej godzinie, z dowolnego urządzenia podłączonego do sieci Internet,
  • optymalizacja przestrzeni informatycznej pracownika – możliwość integracji wielu systemów informatycznych w zintegrowany pulpit użytkownika,
  • sprawne procesowanie nieograniczonej liczby wniosków elektronicznych z zachowaniem reguł i standardów firmowych,
  • gwarancja bezpieczeństwa danych, dzięki zarządzaniu rolami i dostępem użytkowników do danych poprzez zaawansowany moduł uprawnień oparty na macierzy RACI,
  • zaawansowana, nowoczesna technologia oraz modułowa struktura pozwalają na elastyczne dopasowanie procesów do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

 

Aurea HR Assistant - paleta

 

  • kompleksowa obsługa procesu rekrutacji i rozwoju pracownika

Aurea HR Assistant wspiera dział personalny począwszy od procesu rekrutacji, poprzez adaptację pracownika na nowym miejscu pracy, aż do momentu zakończenia współpracy. Zdajemy sobie sprawę, że od jakości procesu wdrażania nowej osoby zależy późniejsza efektywność pracownika. 

  • elektroniczne wnioski pracownicze

Zyskaj czas dzięki wprowadzeniu elektronicznego obiegu wniosków pracowniczych. Aurea HR Assistant optymalizuje i poprawia przepływ danych między komórkami organizacyjnymi firmy, eliminuje ryzyko powstawania błędów oraz przechowuje pełną historię przebiegu procesów.

  • karta pracownika i zarządzanie wyposażeniem

Usprawnij zarządzanie narzędziami pracy, odzieżą roboczą, kompetencjami i uprawnieniami pracowników do obsługi powierzonego sprzętu. Prowadzenie indywidualnej karty pracowniczej, automatyczne powiadomienia o zdarzeniach oraz przechowywanie historii aktywności pomagają wyeliminować losowe sytuacje i poprawiają jakość wykonywanej pracy.​

  • baza wiedzy i elektroniczne repozytorium

Efektywnie zarządzaj i udostępniaj pracownikom niezbędne dane teleadresowe, szablony dokumentów, regulaminy lub instrukcje stanowiskowe. Elektroniczne repozytorium pozwala pracownikom mieć dostęp do niezbędnych danych firmowych zgodnie z nadanymi uprawnieniami przez administratora systemu.