Aurea BPM - modelowanie i uruchamianie procesów biznesowych- poziom zaawansowany

Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę niezbędną do modelowania, uruchamiania oraz automatyzacji procesów biznesowych w Aurea BPM. Szkolenie odbywa się w formule warsztatów gdzie zajęcia praktyczne pozwalają zapoznać się ze sposobami modelowania i obsługi procesów biznesowych oraz wykorzystywania mechanizmów systemu Aurea BPM przy wdrażaniu zautomatyzowanych procesów biznesowych w organizacjach oraz sposobami integracji z innymi systemami klienta.

Omawiane zagadnienia

 • Skrót pojęć i zagadnień ze szkolenia podstawowego
 • Automatyzacja procesów biznesowych- akcje, metody
 • Tworzenie i wykorzystywanie procedur
 • Tworzenie i wykorzystywanie mechanizmów WebService
 • Tworzenie i wykorzystywanie skryptów administracyjnych
 • Wykorzystanie logów, historii działań oraz journaling-u

Odbiorcy

 • Analitycy biznesowi
 • Wdrożeniowcy
 • Deweloperzy

Wymagania

 • Warunkiem podjęcia szkolenia zaawansowanego jest odbycie szkolenia poziomu prostego modelowania.

Czas trwania

 • 3 dni