Aurea BPM - modelowanie i uruchamianie procesów biznesowych- poziom podstawowy

Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę niezbędną do modelowania i uruchamiania prostych procesów biznesowych w Aurea BPM. Szkolenie odbywa się w formule warsztatów gdzie zajęcia praktyczne pozwalają zapoznać się ze sposobami modelowania i obsługi procesów biznesowych oraz wykorzystywania wybranych mechanizmów systemu Aurea BPM przy wdrażaniu zautomatyzowanych procesów biznesowych w organizacjach.

Omawiane zagadnienia

 • Podstawy notacji BPMN
 • Struktura systemu Aurea BPM
 • Projektowanie i modelowanie procesów biznesowych w systemie Aurea BPM
 • Wykorzystanie ról i uprawnień (grupy, macierz RACI) przy projektowaniu procesów
 • Tworzenie i wykorzystanie formularzy, szablonów i reguł biznesowych przy projektowaniu procesów
 • Tworzenie i wykorzystanie rejestrów danych
 • Instalacja, uruchamianie, konfiguracja procesów
 • Wykonywanie zadań, monitoring działań
 • Tworzenie raportów

Odbiorcy

 • Analitycy biznesowi
 • Wdrożeniowcy
 • Sprzedawcy
 • Deweloperzy

Wymagania

 • Podstawowa znajomość zagadnień BPMN, procesów biznesowych, podstawowa znajomość zagadnień związanych z bazami danych.

Czas trwania

 • 2 dni