Usługi

Analiza procesów biznesowych

Tecna oferuje usługi w zakresie analizymodelowania procesów biznesowych przedsiębiorstw. Posiadamy doświadczenie z różnych sektorów gospodarki z kraju i zagranicy. Nasi pracownicy mają między innymi doświadczenie z modelowania procesów gospodarczych dla firm związanych z ubezpieczeniami i bankowością.

Automatyzacja procesów biznesowych

Procesy biznesowe i decyzje z nimi związane są kluczowym elementem działania każdej firmy i instytucji. Nadają one tempo działalności. Zarządzanie obiegiem pracy i informacji w ramach ścieżek procesowych ma zasadniczy wpływ na tempo, elastyczność i jakość procesów decyzyjnych. Dlatego przyspieszenie i optymalizacja procesów decyduje o sukcesie organizacji.

Zarządzanie projektami

Tecna oferu​je profesjonalne zarządzanie projektami budowywdrożenia systemów informatycznych. Posiadamy doświadczenie zarówno w zarządzaniu projektami polegającymi na wdrażaniu gotowych rozwiązań IT jak i projektami polegającymi na budowie rozwiązań od podstaw. 

Wsparcie pracy zespołowej i komunikacji zewnętrznej

We współczesnych organizacjach pojedyncze pismo może zaowocować uruchomieniem procesu decyzyjnego, wymagającego zaangażowania pracy wielu ludzi; często bardzo czasochłonnej. Firma Tecna oferuje rozwiązania informatyczne wspierające pracę zespołową i komunikację wewnętrzną w oparciu o rozwiązanie Collaboration Suite firmy Oracle.

Hurtownie danych

W obecnych czasach podstawą działania i konkurencyjności firm jest szybkie reagowanie na zewnętrzne i wewnętrzne czynniki wpływające na sferę ekonomiczną, finansową czy gospodarczą. Nie można tego osiągnąć bez wiarygodnej informacji. Pozyskiwanie informacji z aktualnych systemów transakcyjnych (OLTP) nie zapewnia właściwego wsparcia procesów decyzyjnych. Do podejmowania decyzji menadżerowie powinni dysponować wyspecjalizowanym systemem. Najlepszym rozwiązaniem problemów braku właściwych informacji jest utworzenie korporacyjnej hurtowni danych, w której gromadzone dane pochodzą z systemów transakcyjnych firmy.

Systemy informacji zarządczej

Business Intelligence. Każda firma codziennie gromadzi olbrzymie ilości danych. Obecnie można je wykorzystać do zarządzania wydajnością w przedsiębiorstwie oraz do uzyskania przewagi nad konkurencją. Firma Tecna proponuje rozwiązania Oracle do analizy danych biznesowych dostarczających odpowiednie informacje we właściwym momencie, umożliwiając podejmowanie uzasadnionych decyzji operacyjnych, taktycznych i strategicznych.

Integracja systemów

Nowoczesne rozwiązania informatyczne coraz częściej odchodzą od rozwiązań zintegrowanych i skłaniają się ku architekturze SOA. Architektura ukierunkowana na usługi to standaryzowana metodologia organizacji i projektowania, wiążąca ściśle IT z procesami biznesowymi. Zaczyna się ona i kończy na procesach biznesowych, organizując do realizacji wspólnego celu rozproszony zestaw technologii. Oferta firmy Tecna obejmuje integrację zarówno nowych jak i istniejących systemów informatycznych w architekturze SOA.

Budowa systemów dedykowanych

Firma Tecna specjalizuje się w budowie dedykowanych systemów informatycznych. Świadczymy usługi w zakresie analizy, projektowania, budowy, rozwoju i utrzymywania systemów stworzonych w najnowszych technologiach: Oracle, Java EE, SOA, Web Services, BPEL, Business Intelligence, OLAP, jak również w bardziej tradycyjnych technologiach, takich jak: Oracle Designer, Forms, Reports.

Maintenance systemów informatycznych

Pracownicy Tecna Sp. z o.o. posiadają bogate doświadczenie w świadczeniu usług utrzymywania systemów informatycznych. Stosujemy sprawdzone i dobrze udokumentowane normy i praktyki w celu utrzymania stałego, wysokiego poziomu obsługi dla naszych klientów.

Bazy danych

Możemy poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w instalacji, administrowaniu, projektowaniu i utrzymywaniu baz danych Oracle. Nasze doświadczenie sięga od wersji 7 bazy danych do najnowszej wersji Oracle 12c. Dysponujemy również odpowiednim przygotowaniem i wiedzą praktyczną niezbędną do dokonywania migracji danych z jednej wersji bazy danych do innej.

Wsparcie IT

Firma Tecna Sp. z o.o. dba o najwyższą jakość świadczonych usług oraz o zadowolenie klientów. Usługi wsparcia i serwisu świadczone przez Tecna Sp z o.o.  dotyczą głównie wdrażanych systemów informatycznych, ale także konsultacji technicznych w dziedzinie IT. Usługi supportu dotyczą zarówno wsparcia technicznego jak i pomocy w zakresie użytkowania systemu przez użytkowników końcowych.
Usługi wsparcia realizowane są w ramach obsługi standardowej lub klauzuli SLA. Usługi te cechują się możliwością ustalenia czasów reakcji, a także czasów rozwiązania problemów. Zróżnicowane również mogą być dni, godziny i okresy świadczenia usług.

Wdrożenia systemów IT

Skuteczne wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu BPM wymaga dokładnej identyfikacji następnie sformułowania podstawowych celów wdrożenia. Dla celów kontraktowych wdrożenie jest przeprowadzane w następujących fazach Faza I - Przygotowanie wdrożenia. Studium Wdrożeniowe Faza II - Szkolenia Faza III - Instalacja oraz uruchomienie systemu Faza IV - Nadzór i zamknięcie wdrożenia czytaj więcej

HP ALM

HP Software dostarcza rozwiązania technologiczne klientom indywidualnym, przedsiębiorstwom i instytucjom na całym świecie.
Utrzymanie kontroli nad zmianami oprogramowania stanowi jedno z największych wyzwań, jakim muszą sprostać zarządzający, twórcy i użytkownicy oprogramowania. Ogół zagadnień związanych z procesami zarządzania cyklem życia oprogramowania jest określany jako Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem Życia aplikacji) i obejmuje proces zarządzania zmianą od powstania potrzeby biznesowej do uruchomienia aplikacji, spełniającej tę potrzebę.
czytaj więcej

HP UFT

HP Unified Functional Testing jest to zaawansowane oprogramowanie do tworzenia, zarządzania oraz automatyzacji testów funkcjonalnych i mobilnych nowej generacji, które ułatwi firmom szybkie reagowanie na zmiany wymagań rynku.
Pakiet oprogramowania HP Functional Testing umożliwia firmom i działom informatycznym usprawnienie procesów tworzenia i testowania aplikacji, w tym mobilnych i działających w chmurze, w sposób zapewniający najwyższą jakość. Oprogramowanie to przyspiesza automatyzację testów i pozwala na ich ciągłą integrację. 
czytaj więcej