Case study

Wdrożenie procesu obsługi wniosku o urlop i wniosku o delegację

Wdrożenie zestawu procesów do obsługi wniosków o urlop i wniosków o delegację służbową wraz z ich rozliczeniem. Omawiana organizacja, to jedna z największych i najdynamiczniej rozwijających się stref ekonomicznych w Polsce.

Zobacz całe case study

Wdrożenie procesów biznesowych w spółce akcyjnej

Wdrożenie procesów do obsługi poleceń zapłaty, wniosków o zaliczkę dla pracownika, wniosków o delegację służbową, wniosków urlopowych wraz z obsługą ich korekty i anulowania. Ponadto obsługa kancelarii, w ramach której wdrożono takie procesy, jak rejestracja wchodzącego i wychodzącego dokumentu.

Zobacz całe case study

Wdrożenie procesu obiegu dokumentu kosztowego

Wdrożenie systemu Aurea BPM do kompleksowej obsługi procesu obiegu dokumentu kosztowego. Omawiana firma, to organizacja oferująca szeroki zakres usług: tradycyjną archiwizację informacji, automatyzację procesów biznesowych, profesjonalne doradztwo, audyt przepływ informacji w firmie, oraz wdrożenia systemów obiegu informacji.

Zobacz całe case study

Wdrożenie zestawu procesów biznesowych w instytucji publicznej

Pierwszy etap, to wdrożenie zestawu procesów do obsługi wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność, umów, edycji danych bazowych i słownikowych wraz z rejestrami dla każdego z nich. Drugi etap, to wdrożenie procesów do obsługi sprawozdań końcowych, zestawień poleceń kontroli, anulowania poleceń kontroli, rejestrów raportów z kontroli, rejestrów odzyskiwania środków finansowych.

Zobacz całe case study

Wdrożenie systemu Archer DMS w firmie SafeHouse

Mamy przyjemność poinformować, że w z końcem sierpnia 2015 roku z sukcesem wdrożyliśmy system Archer DMS w firmie SafeHouse. Firma SafeHouse świadczy kompleksowe usługi w zakresie archiwizowania dokumentacji, zarządza i przechowuje dokumentację, zajmuje się porządkowaniem dokumentacji oraz niszczeniem przeterminowanej dokumentacji.

Zobacz całe case study

Wdrożenie procesów biznesowych obsługujących departament kadr

Wdrożenie procesów biznesowych obsługujących departament kadr wraz z modułami wspomagającymi ich automatyzację w instytucji publicznej wspierającej działanie podmiotów gospodarczych w działaniach służących bezpieczeństwu użytkowania urządzeń technicznych.

Zobacz całe case study

Wdrożenie zestawu procesów HR wraz z integracją z system płacowo-kadrowym klienta

Wdrożenie zestawu procesów HR wraz z integracją z system płacowo-kadrowym klienta w instytucji obsługującej krajowe kolejowe przewozy pasażerskie.

 

Zobacz całe case study

Wdrożenie procesów zarządzania kontami

Wdrożenie procesu zakładania i modyfikacji użytkowników systemu elektronicznej wymiany plików w instytucji niezależnej od banków, pośredniczącej w wymianie informacji pomiędzy użytkownikami systemu. Instytucja powołana w celu zbudowania kompleksowej bazy danych zawierającej informacje o zobowiązaniach klientów banków.

Zobacz całe case study

Wdrożenie procesów ładowania wsadów

Wdrożenie procesu ładowania wsadów  w instytucji niezależnej od banków, pośredniczącej w wymianie informacji pomiędzy użytkownikami systemu. Instytucja powołana w celu zbudowania kompleksowej bazy danych zawierającej informacje o zobowiązaniach klientów banków.

Zobacz całe case study

Wdrożenie procesu oceny i kwalifikacji podwykonawców

Wdrożenie procesu oceny i kwalifikacji podwykonawców  w instytucji publicznej wspierającej działanie podmiotów gospodarczych w działaniach służących bezpieczeństwu użytkowania urządzeń technicznych.

Zobacz całe case study

Wdrożenie procesu obsługi dokumentów

Wdrożenie procesu obsługi dokumentów w instytucji publicznej wspierającej działanie podmiotów gospodarczych w działaniach służących bezpieczeństwu użytkowania urządzeń technicznych.

Zobacz całe case study

Wdrożenie procesu rejestracji umowy z klientem

Wdrożenie procesu rejestracji umowy z klientem w instytucji finansowej, która oferuje raty na ubezpieczenia komunikacyjne.

Zobacz całe case study

Wdrożenie procesu odchodzących pracowników u operatora telekomunikacyjnego

Wdrożenie procesu obsługującego odchodzących pracowników u niezależnego operatora telekomunikacyjnego oferującego usługi dostępowe do internetu oraz usługi głosowe.

Wdrożenie procedury działań kryzysowych

Wdrożenie procedury działań kryzysowych w instytucji publicznej pełniącej nadzór nad bezpieczeństwem oraz sytuacjami kryzysowymi w miastach.

Zobacz całe case study

Wdrożenie procesu obsługi faktury zakupowej

Wdrożenie procesu obsługi faktury zakupowej w dużej hurtowni sprzętu komputerowego.

Zobacz całe case study

Wdrożenie dedykowanego systemu przekazywania danych o rachunkach

Wdrożenie dedykowanego systemu pośredniczącego w przekazywaniu danych o rachunkach przedsiębiorców z banków do Ministerstwa Finansów według założeń obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Zobacz całe case study

Wdrożenie dedykowanego systemu do monitorowania aktywności klientów

Wdrożenie dedykowanego systemu do monitorowania aktywności klientów w instytucji gromadzącej i udostępniającej dane dotyczących zaangażowań kredytowych klientów bankówSKOK-ów.

Zobacz całe case study

Wdrożenie systemu obsługi funduszu emerytalnego

Rozbudowa systemu obsługi kont emerytalnych dla agenta transferowego zarządzającego funduszami emerytalnymi w Rosji.

Zobacz całe case study

Budowa archiwum dokumentów elektronicznych

Budowa archiwum elektronicznego dla agenta transferowego zarządzającego funduszami emerytalnymi w Rosji.

Zobacz całe case study

Wdrożenie Systemu Informacji Zarządczej dla funduszu emerytalnego w Rosji

Wdrożenie Systemu Informacji Zarządczej dla funduszu emerytalnego w Rosji.

Zobacz całe case study

Wdrożenie platformy do obsługi procesu sprzedaży i utrzymania instalacji fotowoltaicznych

Wdrożenie kompleksowej platformy obsługi procesu sprzedaży i utrzymania instalacji paneli fotowoltaicznych dla firmy Ikea.

Zobacz całe case study

Dowiedz się więcej