SAFEHOUSE

SAFEHOUSE

Firma SafeHouse Sp. z o.o., jest organizacją, którą charakteryzuje przede wszystkim profesjonalizm i jakość świadczonych usług, głównie dzięki wysoko wykwalifikowanemu zespołowi pracowników z wieloletnim doświadczeniem w archiwistyce. Firma świadczy takie usługi, jak: przejmowanie akt, udostępnianie w trybie on-line przechowywanych dokumentów, archiwizowanie dokumentów kadrowo-płacowych, porządkowanie całości zbiorów, prowadzenie bieżącej obsługi zbiorów oraz przekazanie i brakowanie dokumentów.

W ciągu 7 miesięcy od podstaw wybudowano nowoczesne archiwum o planowanej docelowo powierzchni ponad 4000 metrów kwadratowych, dysponujące systemem przeciwpożarowym, alarmowym i monitoringiem wizyjnym wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

Archiwum decyzją Komendy Wojewódzkiej Policji zostało wpisane na listę obiektów podlegających obowiązkowej ochronie. Oznacza to, że Agencja Ochrony oraz pracownicy firmy są regularnie kontrolowani z wypełniania obowiązków dotyczących bezpieczeństwa archiwum, przez powołane do tego służby policyjne.  

Ponadto z uwagi na specyfikę działalności zainstalowano urządzenia zapewniające temperaturę i wilgotność odpowiednie dla przechowywania powierzanych nam dokumentów.

Stworzono nowoczesną serwerownię, dzięki której klienci mogą uzyskać dostęp do swoich dokumentów za pośrednictwem Internetu w każdym miejscu na świecie.