PKP INTERCITY

PKP INTERCITY

PKP Intercity jest spółką akcyjną grupy PKP obsługująca kolejowe przewozy pasażerskie. W strukturach PKP Intercity SA (4 Zakładach i Centrali) na terenie całej Polski pracuje ponad 8 tysięcy pracowników. Na rynku polskim PKP IC jest czołowym dostawcą usług osobowego transportu kolejowego. W najbliższej przyszłości Spółka uruchomi pierwsze w Polsce połączenia na liniach wysokich prędkości z wykorzystaniem składów Pendolino.

Firma Tecna zaprojektowała i wdrożyła zestaw procesów HR z zastosowaniem systemu zarządzania procesami Aurea BPM. Wdrożenie procesów umożliwiło znaczne zredukowanie (a w niektórych przypadkach wyeliminowanie) przepływu dokumentacji papierowej pomiędzy poszczególnymi, często rozproszonymi geograficznie, działami Spółki a integracja z systemem płacowo kadrowym przyspieszenie prac związanych z ewidencjonowaniem i rozliczeniem czasu pracy pracowników.