Projekty badawczo-rozwojowe

 

Projekty badawczo rozwojowe realizowane przez firmę Tecna:

 

1. System wspomagania inspekcji sanitarnej

Projekt rozwojowy nr OR00000909 pt.: "Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia”.

 

2. System wsparcia ćwiczeń symulacyjnych

Projekt rozwojowy nr PBS1/A7/6/2012 finansowany przez NCBiR, w ramach którego przeprowadzona została analiza działań personelu organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej szczebla powiatowego w zakresie podejmowanych akcji w sytuacjach kryzysowych związanych z powstaniem dużego ogniska zatrucia pokarmowego lub epidemii choroby zakaźnej przenoszonej drogą pokarmową.

 

3. System wspomagający pracę kancelarii tajnej

Projekt rozwojowy nr DOBR-BIO/006/13143/2013 pt.: "Elektroniczny system zarządzania cyklem życia dokumentów o różnych poziomach wrażliwości” w ramach priorytetowego obszaru badawczego „Nowoczesne technologie innowacyjne i rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń”.