Oracle BI: Tworzenie raportów

Omawiane zagadnienia
Na kursie omawiane są podstawowe zagadnienia związane z hurtowniami danych, systemami OLAP, wielowymiarowymi bazami danych oraz technikami eksploracji danych. Kursanci zapoznają się z architekturą rozwiązania Business Intelligence oferowanego przez firmę Oracle, a także poznają narzędzia wchodzące w skład tego rozwiązania. Zajęcia praktyczne na kursie pozwalają zapoznać się ze sposobem instalacji i konfiguracji Oracle Business Intelligence Enterprise Edition oraz tworzeniem repozytorium metadanych. Szczególną uwagę poświęca się zagadnieniom związanym z tworzeniem raportów, wykresów i zapytań do hurtowni danych. Omawiane jest zarówno raportowanie ad-hoc za pomocą Oracle Interactive Dashboard i Oracle BI Answers jak też tworzenie raportów klasy „pixel perfect” za pomocą Oracle BI Publisher.

Odbiorcy

  • Analitycy biznesowi
  • Projektanci baz danych
  • Projektanci hurtowni danych

Cele szkolenia

  • Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu Business Intelligence
  • Zapoznanie z narzędziami i rozwiązaniami firmy Oracle w zakresie Business Intelligence
  • Przybliżenie zagadnień projektowania repozytorium metadanych
  • Pozyskanie praktycznych umiejętności tworzenia raportów ad-hoc i raportów klasy „pixel-perfect”

Wymagania

  • Podstawowa znajomość zagadnień hurtowni danych, projektowania baz danych i narzędzi Oracle.

Czas trwania

  • 3 dni