Тематические Исследования

Wdrożenie zestawu procesów biznesowych w instytucji publicznej

Pierwszy etap, to wdrożenie zestawu procesów do obsługi wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność, umów, edycji danych bazowych i słownikowych wraz z rejestrami dla każdego z nich. Drugi etap, to wdrożenie procesów do obsługi sprawozdań końcowych, zestawień poleceń kontroli, anulowania poleceń kontroli, rejestrów raportów z kontroli, rejestrów odzyskiwania środków finansowych.

Zobacz całe case study

Wdrożenie procesów biznesowych w spółce akcyjnej

Wdrożenie procesów do obsługi poleceń zapłaty, wniosków o zaliczkę dla pracownika, wniosków o delegację służbową, wniosków urlopowych wraz z obsługą ich korekty i anulowania. Ponadto obsługa kancelarii, w ramach której wdrożono takie procesy, jak rejestracja wchodzącego i wychodzącego dokumentu.

Zobacz całe case study

Wdrożenie procesu obiegu dokumentu kosztowego

Wdrożenie systemu Aurea BPM do kompleksowej obsługi procesu obiegu dokumentu kosztowego. Omawiana firma, to organizacja oferująca szeroki zakres usług: tradycyjną archiwizację informacji, automatyzację procesów biznesowych, profesjonalne doradztwo, audyt przepływ informacji w firmie, oraz wdrożenia systemów obiegu informacji.

Zobacz całe case study

Implementation of Archer DMS at SafeHouse Ltd.

We are pleased to announce that at the end of August 2015 we successfully implemented Archer DMS system at SafeHouse Ltd. The company SafeHouse Ltd. provides comprehensive services in the field of archiving of records, manages and stores documentation, deals with record clean-up and sorting the documentation and destruction of outdated records.

Zobacz całe case study

Wdrożenie procesów biznesowych obsługujących departament kadr

Wdrożenie procesów biznesowych obsługujących departament kadr wraz z modułami wspomagającymi ich automatyzację w instytucji publicznej wspierającej działanie podmiotów gospodarczych w działaniach służących bezpieczeństwu użytkowania urządzeń technicznych.

Zobacz całe case study

Wdrożenie zestawu procesów HR wraz z integracją z system płacowo-kadrowym klienta

Wdrożenie zestawu procesów HR wraz z integracją z system płacowo-kadrowym klienta w instytucji obsługującej krajowe kolejowe przewozy pasażerskie.

 

Zobacz całe case study

Wdrożenie procesów zarządzania kontami

Wdrożenie procesu zakładania i modyfikacji użytkowników systemu elektronicznej wymiany plików w instytucji niezależnej od banków, pośredniczącej w wymianie informacji pomiędzy użytkownikami systemu. Instytucja powołana w celu zbudowania kompleksowej bazy danych zawierającej informacje o zobowiązaniach klientów banków.

Zobacz całe case study

Wdrożenie procesów ładowania wsadów

Wdrożenie procesu ładowania wsadów  w instytucji niezależnej od banków, pośredniczącej w wymianie informacji pomiędzy użytkownikami systemu. Instytucja powołana w celu zbudowania kompleksowej bazy danych zawierającej informacje o zobowiązaniach klientów banków.

Zobacz całe case study

Wdrożenie procesu oceny i kwalifikacji podwykonawców

Wdrożenie procesu oceny i kwalifikacji podwykonawców  w instytucji publicznej wspierającej działanie podmiotów gospodarczych w działaniach służących bezpieczeństwu użytkowania urządzeń technicznych.

Zobacz całe case study

Wdrożenie procesu obsługi dokumentów

Wdrożenie procesu obsługi dokumentów w instytucji publicznej wspierającej działanie podmiotów gospodarczych w działaniach służących bezpieczeństwu użytkowania urządzeń technicznych.

Zobacz całe case study

Wdrożenie procesu rejestracji umowy z klientem

Wdrożenie procesu rejestracji umowy z klientem w instytucji finansowej, która oferuje raty na ubezpieczenia komunikacyjne.

Zobacz całe case study

Wdrożenie procesu odchodzących pracowników u operatora telekomunikacyjnego

Wdrożenie procesu obsługującego odchodzących pracowników u niezależnego operatora telekomunikacyjnego oferującego usługi dostępowe do internetu oraz usługi głosowe.

Wdrożenie procedury działań kryzysowych

Wdrożenie procedury działań kryzysowych w instytucji publicznej pełniącej nadzór nad bezpieczeństwem oraz sytuacjami kryzysowymi w miastach.

Zobacz całe case study

Wdrożenie procesu obsługi faktury zakupowej

Wdrożenie procesu obsługi faktury zakupowej w dużej hurtowni sprzętu komputerowego.

Zobacz całe case study

Wdrożenie dedykowanego systemu przekazywania danych o rachunkach

Wdrożenie dedykowanego systemu pośredniczącego w przekazywaniu danych o rachunkach przedsiębiorców z banków do Ministerstwa Finansów według założeń obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Zobacz całe case study

Wdrożenie dedykowanego systemu do monitorowania aktywności klientów

Wdrożenie dedykowanego systemu do monitorowania aktywności klientów w instytucji gromadzącej i udostępniającej dane dotyczących zaangażowań kredytowych klientów bankówSKOK-ów.

Zobacz całe case study

Wdrożenie systemu obsługi funduszu emerytalnego

Rozbudowa systemu obsługi kont emerytalnych dla agenta transferowego zarządzającego funduszami emerytalnymi w Rosji.

Zobacz całe case study

Budowa archiwum dokumentów elektronicznych

Budowa archiwum elektronicznego dla agenta transferowego zarządzającego funduszami emerytalnymi w Rosji.

Zobacz całe case study

Wdrożenie Systemu Informacji Zarządczej dla funduszu emerytalnego w Rosji

Wdrożenie Systemu Informacji Zarządczej dla funduszu emerytalnego w Rosji.

Zobacz całe case study