Poziom Beginner

Poziom Beginner wyznacza minimalne wymagania w stosunku do użytkownika platformy Aurea BPM. Osoba posiadająca taki certyfikat zna teoretycznie bazowe pojęcia z zakresu systemu oraz potrafi się posługiwać poszczególnymi modułami w podstawowym zakresie funkcjonalnym.


Zakres szkolenia

 • Podstawy notacji BPMN
 • Podstawy wiedzy o strukturze i architekturze systemu Aurea BPM
 • Podstawy wiedzy o modelowaniu procesów biznesowych w Aurea BPM
 • Podstawy wiedzy o projektowaniu formularzy, proste typy pól oraz układów. Widoczność parametrów
 • Role. Przypisanie ról do zadań
 • Deploy i uruchomienie procesu. Przypisanie wykonawców do ról
 • Rejestry danych – zakres danych oraz układ kolumn
 • Obsługa rejestrów (dodawanie, edycja, usuwanie)
 • Podstawy obsługi modułu raportów – uruchamianie istniejących raportów
 • Wiedza o profilu użytkownika oraz o możliwości tworzenia własnych typów danych profili
 • Grupy użytkowników, zasady działania, przypisywanie użytkowników do grup
 • Uprawnienia i dziedziczenie uprawnień
 • Włączanie/Wyłączanie użytkowników

Czas trwania

 • 1 dzień