Poziom Expert

Poziom Expert oznacza wysoką biegłość, rozległą wiedzę oraz duże doświadczenie praktyczne w zakresie użytkowania i administracji platformą Aurea BPM. Użytkownik jest w stanie kastomizować zaimplementowaną zawartość oraz integrować platformę Aurea BPM z innymi systemami.

Zakres szkolenia

 • Tworzenie i wykorzystywanie mechanizmów WebService
 • Tworzenie i wykorzystywanie skryptów administracyjnych
 • Wykorzystanie logów, historii działań oraz journaling-u
 • Tworzenie i wykorzystywanie procedur (API)
 • Instalacja aplikacji na wybranych serwerach aplikacji
 • Instalacja bazy danych (MSSQL oraz ORACLE)
 • Konfiguracja pulpitów użytkowników
 • Instalacja dodatkowych modułów i komponentów (DocumentCreator, moduł skanowania masowego, AfterActionReview (AureaAAR), moduł OCR, dodatkowe repozytorium plikowe, Aurea Search Engine, LDAP/AD itp.)
 • Integracja platformy Aurea BPM z aplikacjami zewnętrznymi
 • Instalacja serwera komponentów
 • Wykorzystanie arbitra, kontrolera usług i komponentów
 • Best practice obsługi i kastomizacji platformy

Wymagania

 • Wymagany jest zakres wiedzy z poziomu Intermediate.

Czas trwania

 • 3 dni