Poziom Professional

Poziom Professional określa kompetencje poziomu średniozaawansowanego rozszerzone o biegłe posługiwanie się zaawansowanymi funkcjami narzędzia. Użytkownik jest w stanie samodzielnie administrować platformą i zaimplementowaną zawartością.

Zakres szkolenia

 • Podstawy języka PL/SQL
 • Tworzenie raportów
 • Zarządzanie raportami – udostępnianie definicji i wykonań
 • Planowanie wykonań raportów
 • Tworzenie raportów z wykresami
 • Integracja systemu metodą baza-baza
 • Wykorzystanie metod i akcji w automatyzacji procesów i formularzy
 • Reguły biznesowe – projektowanie i implementacja
 • Datastore
 • Zarządzanie słownikami
 • Zarządzanie filtrami
 • Zarządzanie rejestrami
 • Budowa i funkcjonalność pulpitów użytkownika
 • Zatrzymywanie i wznawianie procesów - na poziomie globalnym, definicji oraz instancji

Wymagania

 • Wymagany jest zakres wiedzy z poziomu Intermediate.

Czas trwania

 • 3 dni